Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

O nás

2011-04-09

Portál INFO.EDU.CZ (celým názvem Portál o školství a vzdělávání INFO.EDU.CZ) provozovaný podle zadání MŠMT Ústavem pro informace ve vzdělávání poskytuje informace a poradenské služby z oblasti školství a vzdělávání. Od 1. července 2011 poskytované služby s ohledem na připravovaný přechod portálu do působnosti České školní inspekce organizačně zajišťovala nová ředitelka ÚIV a ústřední školní inspektorka Olga Hofmannová. Do doby, než bude nahrazen tým redakce, který byl z organizačních důvodů zrušen, či než bude přijato jiné rozhodnutí, jsou služby portálu omezeny. Za tato omezení se Vám omlouváme. Radomír Silber, Ph.D.

Portál INFO.EDU.CZ poskytuje služby:

  • v rovině informační - jako jednotný a komplexní systém informací o školství, výchově a vzdělávání,
  • v rovině komunikační - jako komunikační platforma pro poradenství, výměnu názorů a zkušeností mezi školami, institucemi státní správy a koncovými uživateli,
  • v rovině vzdělávací - jako zdroj informací a metodické podpory vhodných pedagogických a vzdělávacích metod a nástrojů.

Portál INFO.EDU.CZ nabízí uživatelům možnost registrace (vytvoření uživatelského účtu). Registrovaní uživatelé mají (po přihlášení) zpřístupněny vybrané služby:

  • vkládání diskusních příspěvků,
  • sdílení vzdělávacího obsahu,
  • vyhledávání odborníků v modulu Databáze expertů (kladení dotazů expertům).

Informace poskytované portálem INFO.EDU.CZ se v závislosti na svém původu dělí na:

  • garantované - jsou poskytovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jeho přímo řízenými organizacemi, které odpovídají za jejich věcnou správnost. Jde zejména o informace obsažené v modulech Dokumenty a Poradna.
  • negarantované - pocházejí z jiných než výše uvedených zdrojů (např. zprávy z médií, diskusní příspěvky, akce).

Dokumenty (představující hlavní část garantovaného obsahu) jsou tematicky členěny do 8 základních kategorií a dělí se na:

  • interní - jsou uloženy přímo na portálu INFO.EDU.CZ,
  • externí - jsou uloženy v externích zdrojích (např. na WWW stránkách přímo řízených organizací MŠMT) a portál INFO.EDU.CZ na ně pouze odkazuje.