Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Nepřímá pedagogická činnost

Vložil/a Anonym, Pá, 2012-12-07 20:39

Dobrý den, jsem učitel na 2.st. ZŠ. Mám dotaz týkající se nepřímé pracovní činnosti. Ředitel mě posílá na 3 hodiny na návštěvu místního podniku se třídou jako doprovod v době mého volna, kdy normálně neučím. Tyto hodiny mi odmítá  počítat jako přespočetné hodiny, ale bere to jako dozor, který je v nepřímé ped. činnosti, tedy zdarma. Kolik hodin těchto dozorů týdně můžu mít. Přitom jindy mi hodina odpadla, protože třída, kterou jsem měl učit šla s mojí kolegyní do knihovny. Nechápu tento rozdílný přístup. Děkuji Mgr. Pavel Sauer

Odpověď:

Týdenní pracovní doba činí podle zákoníku práce 40 hodin. Z toho v případě pedagogického pracovníka tvoří část přímá pedagogická činnost a část práce s přímou pedagogickou činností související. Takzvanou nepřímou pedagogickou činnost v rámci čtyřicetihodinové týdenní pracovní doby včetně takzvaného dohledu nad žáky nekonáte zdarma, je obsažena v platu, který za celý úvazek, tedy za čtyřicet hodin  práce v týdnu, Vám náleží.
Termín "volno" v rámci čtyřicetihodinové stanovené pracovní doby rozvržené zaměstnavatelem předem do směn je termínem, který nemá oporu v zákoně. V rámci pracovní doby konáte práce podle pokynů zaměstnavatele na pracovišti atd. , v případě pedagogů podle zákona č. 563/2004 Sb. pak vedle toho část prací s přímou pedagogickou činností souvisejících i na místě, které si sám určíte.
Bylo by ale v rozporu se zákonem vykládat si, že v rámci zákoníkem stanovené pracovní doby si místo práce "udělujete volno" nebo "užíváte volna".
Systém dohledu nad žáky by měl zaměstnavatel organizovat  a dohled určovat tak, aby nezavdal podezření z nerovného zacházení se zaměstnanci a z diskriminačního jednání.