Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Almanach českých novinářů 1989-2008

Autor:

Miroslav Sígl a kolektiv

Vydavatel, rok:

Libri, 2008

Knihu uvádí předmluva doc. B. Köpplové a doc. Jiráka z FSV UK o vývoji českých médií po roce 1989. Následuje 60 autorských textů novinářů-pamětníků (s jejich medailonky a fotografiemi). V přílohách pak kniha obsahuje i následující velice užitečné přehledy: Novináři...

Alternativní způsoby hlasování: Od tradičních metod k on-line volbám

Autor:

Sylvie Reterová

Vydavatel, rok:

Periplum, 2009

Kniha je uceleným pokusem zmapovat podstatu, průběh a účinky alternativních způsobů hlasování. Sleduje vývoj hlasovacích metod od jejich nejstarších forem až po soudobé moderní techniky, které mají značný potenciál zvýšit volební účast. Podrobněji se zaměřuje na hlas...

Anglická gramatika. Cvičení a testy, česko-anglický výklad (4. vydání)

Autor:

Natálie Bakalářová

Vydavatel, rok:

Arsci, 2009

Českým výklad gramatiky angličtiny umožňuje lehkou zvládnutelnost  a jeho anglický protějšek umožní orientovat se v anglickém názvosloví gramatických jevů. Bohatý příkladový materiál - české věty s jejich anglickým překladem. Dalších 1400 vět v opakovacích cvi...

Anglická gramatika: Mrknutím oka

Autor:

Anke Williamson

Vydavatel, rok:

Grada, 2009

Kniha poskytne rychlý přehled těch nejdůležitějších gramatických témat. Každá z kapitol má přehlednou stavbu, po výkladu základních pravidel následují zpravidla příslušné tvary a ukázky jejich použití. Četné příklady, vždy s českým překladem, a jednoduchá vysvě...

Anglicko-český a česko-anglický příruční slovník

Autor:

J.Fronek

Vydavatel, rok:

Leda, 2010

Nový oboustranný slovník přináší v praktickém formátu více než 50.000 hesel a podhesel, více než 90.000 slov a frází a kolem 150.000 ekvivalentů. Je zaměřen na současný jazyk spisovný i hovorový, najdete v něm výrazy jako: chav, detox, NGO, pandemic, swine flu; akvapark, k...

Anglicko-český právnický slovník

Autor:

M. Chromá

Vydavatel, rok:

Leda, 2010

7 000 anglických záhlaví, 21 000 anglických slovních a frazeologických spojení a 26 000 českých ekvivalentů obsahuje anglicko-český právnický slovník. Je užitečnou pomůckou nejen pro právníky a studenty ekonomických a právnických škol, ale i pro odborníky v oblasti finan...

Angličtina pro seniory: Jazykový kurz pro třetí věk

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Computer Press, 2009

Učebnice je sestavena tak, aby vyhovovala starší generaci. Podává látku v úměrném množství a přehledně. Skládá se ze tří hlavních částí: Vocabulary Bank - banka slovíček nabízí nejdůležitější slovní zásobu. Aby se snadněji pamatovala, tvoří 25 tematických okruh...

Angličtina za 12 hodin: Pro ty, kteří se neradi učí

Autor:

Lucie Poslušná

Vydavatel, rok:

Computer Press, 2009

Publikace je rozdělena do dvanácti lekcí. Pokud budete chtít, všech dvanáct můžete v krizové situaci skutečně narychlo projít během jednoho půldne. Do paměti tak dostanete stěžejní slovní zásobu i gramatiku. Lekce však můžete studovat a procvičovat i delší čas, a tak si...

Angličtina: Procvičování slovní zásoby

Autor:

Hans G. Hoffmann, Marion Hoffmann

Vydavatel, rok:

Grada, 2009

Tato kniha je pomůckou ke správnému používání nejdůležitějších anglických výrazů, procvičuje téměř 1 000 slovíček, která jsou důležitá pro komunikaci a zároveň často způsobují uživatelům potíže. Čím je určitý výraz běžnější, tím širší je možnost je...

Antikrist Galileo

Autor:

Michael White

Vydavatel, rok:

Academia, 2011

Galileo byl zbožný katolík, ale díky své genialitě se dostal do sporu s církví a mnozí lidé jej dnes považují za mučedníka. Kniha je nejen životopisem tohoto vědce období doznívající renesance, ale přináší také obraz doby, v níž věda byla až příliš těsně spjata s...