Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Antologie české poezie I. díl 1966-2006

Autor:

kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Dybbuk,

Antologie představuje českou básnickou tvorbu posledního čtyřicetiletí v dosud nevídané šíři prezentace. První díl zahrnuje tvorbu především starší generace. Autoři jsou představeni reprezentativním výběrem ze svých sbírek publikovaných od roku 1966, uváděny jsou i b...

Architektura ve věku rozdělené reprezentace

Autor:

Dalibor Veselý

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Kniha významného teoretika moderní architektury je tematicky založená na pomezí historie architektury a filozofie, je mnohovrstevným výkladem o lidské kultuře ohrožené rozkladem celistvosti světa a o hledání cest, jak napomoci - zejména v oblasti architektury - její obnově. Auto...

Atlas jazyků světa

Autor:

Roland Breton

Vydavatel, rok:

Albatros, 2007

Unikátní schémata a mapy pomohou objasnit, jakou roli hrají jazyky v současnosti i jaká je čeká budoucnost. 80 stran.

Atlas minerálů České a Slovenské Republiky

Autor:

Jiří Sejkora, Jiří Kouřimský

Vydavatel, rok:

Academia,

Kniha je součástí řady atlasů přírodnin České a Slovenské republiky. V úvodních kapitolách jsou popsány základní vlastnosti minerálů, jejich morfologie a zákonitosti jejich vzniku v různých geologických podmínkách, atlasová část zahrnuje všechny důležité druhy miner...

Atlas oblaků

Autor:

Hans Häckel

Vydavatel, rok:

Academia, 2008

Publikace přináší na 178 barevných fotografiích všechny hlavní typy oblaků, roztříděné podle mezinárodní klasifikace do jednotlivých skupin (výškových pater) a druhů (cumulus, stratus, cirrus). K obrázkům jsou připojeny krátké informativní texty. V úvodních obecných k...

Atlas oblaků

Autor:

Hans Häckel

Vydavatel, rok:

Academia, 2008

Publikace přináší na 178 barevných fotografiích všechny hlavní typy oblaků, roztříděné podle mezinárodní klasifikace do jednotlivých skupin (výškových pater) a druhů (cumulus, stratus, cirrus). K obrázkům jsou připojeny krátké informativní texty. V úvodních obecných k...

Atlas pískovcových skalních měst

Autor:

Jiří Adamovič, Václav Cílek, Radek Mikuláš

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

Publikace poskytuje úplný přehled geologických a geomorfologických jevů, s nimiž se lze setkat v českých a slovenských pískovcových krajinách, a podává jejich vysvětlení, založené na nejnovějších vědeckých poznatcích. Zahrnuje i různé formy lidských zásahů do pískov...

Atlas pískovcových skalních měst

Autor:

Jiří Adamovič, Václav Cílek, Radek Mikuláš

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

Publikace poskytuje úplný přehled geologických a geomorfologických jevů, s nimiž se lze setkat v českých a slovenských pískovcových krajinách, a podává jejich vysvětlení, založené na nejnovějších vědeckých poznatcích. Zahrnuje i různé formy lidských zásahů do pískov...

Atlas světa plný překvapení a zábavy

Autor:

Elain Jackson

Vydavatel, rok:

Slovart, 2010

Přehledný, bohatě ilustrovaný atlas světa. Obsahuje více než 20 trojrozměrných diagramů a dalších interaktivních prvků, zajímavé údaje o různých zemích a fotografie nejzajímavějších přírodních scenérií planety Země. Atlas je ideálním pomocníkem pro poznávání sv...

Autismus u dospívajících a dospělých

Autor:

Patricia Howlin

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Autismus je závažná porucha, která ovlivňuje všechny složky osobnosti a provází jedince po celý život. Publikace  se zaměřuje na problémy, s nimiž se lidé s autismem potkávají v dospělosti. Týkají se například komunikačních obtíží, rituálů a obsedantního chová...