Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Baroko

Autor:

Letizia Cecchini, Angela Sanna

Vydavatel, rok:

Slovart, 2010

Baroko se vyznačuje velkolepostí i dramatičností použitých prostředků. Na průniku církevního a světského umění vznikala velkolepá díla, jejichž krásu a monumentálnost obdivujeme dodnes. 320 stran.

Baroko

Autor:

Letizia Cecchini, Angela Sanna

Vydavatel, rok:

Slovart, 2010

Baroko se vyznačuje velkolepostí i dramatičností použitých prostředků. Na průniku církevního a světského umění vznikala velkolepá díla, jejichž krásu a monumentálnost obdivujeme dodnes. 320 stran.

Básník proti Hradu: Neposlušný občan Josef Svatopluk Machar

Autor:

Petr Sýkora

Vydavatel, rok:

Libri, 2009

Kniha se snaží zmapovat život a dílo českého básníka a fejetonisty J. S. Machara a na rozdíl od předchozích prací (poslední vyšla před 25 lety), které se věnovaly především období před 1. světovou válkou, tato je zaměřena hlavně na dobu 1. republiky a protektorátu. V ...

Benedikt Ried a počátky záalpské renesance

Autor:

Pavel Kalina

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Monografie je věnována architektovi, jehož jméno je spjato s prvními projevy renesančního slohu u nás. Publikace ja založena na výsledcích archivních a stavebně historických průzkumů konaných během posledních desetiletí; poslední (a pravděpodobně jediná) monografie Riedovi...

Benešovy dekrety: Sborník textů

Autor:

Jindřich Dejmek, Václav Pavlíček, Jiří Weigl

Vydavatel, rok:

CEP,

Sborník se zabývá tématem Benešových dekretů. 184 stran.

Bez počátku a konce

Autor:

Paul J. Steinhardt, Neil Turok

Vydavatel, rok:

Paseka, 2009

Dva renomovaní vědci prezentují ve své knize odvážnou vizi kosmu, jež bere vítr z plachet tradiční teorii velkého třesku. Podle jejich smělé kosmologie je zrod vesmíru jen jednou fází z nekonečného cyklu kolizí mezi naším vesmírem a paralelním světem. Tuto svou teorii - t...

Biblický slovník sedmi jazyků: Hebrejsko-řecko-latinsko-anglicko-německo-maďarsko-český

Autor:

Jan Heller

Vydavatel, rok:

Vyšehrad, 2006

Tento sedmijazyčný slovník obsahuje všechny hebrejské výrazy obsažené alespoň 5x ve Starém zákoně, které mají zřetelný význam a relativně jistý řecký ekvivalent. Ukázalo se, že pro pochopení biblického poselství je velmi důležité propojení starozákonních výrazů a...

Bílá místa české historie I.

Autor:

Jiří Bílek

Vydavatel, rok:

Knížní klub,

První díl série historických knih mapujících zdánlivě poznaná údobí českých dějin. Zabývá se událostmi, která přes svoji všeobecnou známost mají ještě svá bílá místa. Díl shrnuje veškerá objektivní fakta i interpretace o pěti událostech 17. století: popravě 27 ...

Biologie člověka pro učitele

Autor:

Jitka Máchová

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2008

Dotisk úspěšné učebnice Biologie člověka pro učitele. Autorka se postupně věnuje základům anatomie a fyziologie člověka, základům lidské genetiky, ontogenetickému vývoji a charakterizuje jednotlivá věková období. V závěru se autorka věnuje i otázkám zdraví člověka a...

Bohemika v historických knižních fondech Španělska, Portugalska a Mexika 15.-18.st

Autor:

Oldřich Kašpar

Vydavatel, rok:

Togga,

Dvojjazyčná česko-španělská publikace se zabývá tématem vztahů knižní kultury českých zemí, iberského a iberoamerického světa, mapuje nejen výskyt dopisů, zpráv, relací a kronik misionářů, kteří v 17. a 18. století působili v rozlehlých oblastech Nového světa a tak...