Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Botanické zahrady a arboreta České republiky

Autor:

Petr Hanzelka a kolektiv

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

Publikace je určená všem milovníkům přírody a přináší přehled zařízení a institucí v naší republice, kde je možné se seznámit s rostlinami a něco se o nich dozvědět. Přehled o většině botanických zahrad a arboret v České republice, které lze navštívit. Seznámí ...

Business English for Beginners - příručka učitele

Autor:

David Smith, Evan Frendo

Vydavatel, rok:

Fraus, 2009

Aktuální a autentické situace z prostředí obchodu a služeb, v jejichž centru stojí český rodilý mluvčí s potřebou dorozumět se v globalizovaném a převážně anglicky mluvícím světě obchodu. Pozvolný nástup prostřednictvím obecnějších témat, následovaný pečlivě d...

Bytosti odnikud: Metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách

Autor:

Marie Rakušanová

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Publikace se zabývá akademickou malbou v první polovině 20. století v Čechách, sleduje tedy jakési paralelní dějiny umění. Představuje malíře, kteří stojí dlouhá desetiletí na okraji zájmu českých dějin umění nebo kteří z nich byli téměř či dokonce úplně vylouče...

Částicová fyzika: Průvodce pro každého

Autor:

Frank Close

Vydavatel, rok:

Dokořán, 2008

Kniha je působivým průvodcem po fundamentálních částicích, z nichž je stvořen vesmír. Nechává nás nahlédnout do světa aktuálních objevů částicové fyziky a ukazuje, jak tyto objevy mění naše chápání světa. Podíváme se do nitra atomu, seznámíme se s kvarky, elektron...

Česká a světová literatura v datech II (1900-1945)

Autor:

František Brož

Vydavatel, rok:

Host, 2004

Druhý svazek neocenitelné a vyčerpávající slovníkové příručky. V chronologickém pořadí přiřazuje ke každému roku data narození a úmrtí autorů, důležitá vydaná díla a nejdůležitější události literárního života, a to vše ve velmi širokém záběru české a sv...

Česká a světová literatura v datech III (1946 - 2000)

Autor:

František Brož

Vydavatel, rok:

Host, 2005

Třetí svazek neocenitelné a vyčerpávající slovníkové příručky. V chronologickém pořadí přiřazuje ke každému roku data narození a úmrtí autorů, důležitá vydaná díla a nejdůležitější události literárního života, a to vše ve velmi širokém záběru české a sv...

Česká ekonomika v evropských integračních procesech. Vybrané problémy

Autor:

Milan Sojka a kolektiv

Vydavatel, rok:

Doplněk, 2009

Kniha se zabývá procesem transformace a modernizace české ekonomiky a společnosti v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. Autoři analyzují českou informační strategii a její institucionální selhání se všemi negativními důsledky pro následný hospodářský a společensk...

Česká katolická literatura 1918-1945

Autor:

M. C. Putna

Vydavatel, rok:

Torst,

Druhý svazek rozsáhlé souhrnné práce je prvním literárně-historickým dílem svého druhu u nás. Čtivou esejistickou formou autor mapuje a vykládá českou katolickou literaturu v době první a druhé republiky a za nacistické okupace. Obsáhle zde portrétuje mj. Jaroslava Durycha, ...

Česká loutka

Autor:

Pavel Jirásek, Jaroslav Blecha

Vydavatel, rok:

Kant, 2009

Unikátní výpravná monografie se zabývá výtvarným fenoménem českých loutek, a to divadla kočovných marionetářů, rodinného spolkového loutkového divadla a tvůrců. Představuje loutky jako artefakty s akcentem jejich výtvarné kvality. Kniha je bohatě vybavena jedinečnými sp...

Česká republika a Evropská unie

Autor:

Dan Marek, Michael Baun

Vydavatel, rok:

Barrister & Principal, 2010

Publikace se zabývá vztahy mezi Českou republikou a Evropskou unií. Analyzuje cestu České republiky ke členství v Evropské unii, kterého země dosáhla v roce 2004, a hodnotí, jak Českou republiku vstup do Evropské unie ovlivnil či změnil, včetně její domácí politiky, státní...