Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

České dějepisectví v dialogu s Evropu

Autor:

Kateřina Bláhová

Vydavatel, rok:

Academia,

České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890-1914) se  pohybuje na pomezí literární a obecné historie. Sleduje složitý proces emancipace české historiografie a literární historie, jež se od osmdesátých let 19. věku vymaňovaly z područí obrozenského romantismu předevš...

České menšiny v Evropě a ve světě

Autor:

Jaroslav Vaculík

Vydavatel, rok:

Libri, 2009

Publikace obsahuje přehled stávajících českých emigrantských skupin v padesáti státech nejen Evropy, ale i celého světa. Tyto české kolonie tvoří příslušníci, a především potomci náboženských, sociálně ekonomických, ale ve 20. století především politických emigran...

České národní zájmy v procesu integrace

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Professional publishing, 2009

Národní zájmy se utvářejí pod vlivem etických hodnot, uznávaných na území příslušných národních států, ale také pod vlivem tlaků jednotlivých zájmových skupin. Zkušený autorský kolektiv pod vedením doc. Ing. Evy Klvačové, CSc., z Institutu evropské integrace, analyz...

České vysoké školství: Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989-2009

Autor:

Libor Prudký, Petr Pabian, Karel Šima

Vydavatel, rok:

Grada, 2010

Autoři přináší první komplexní a teoreticky založený pohled na vývoj českého vysokého školství po roce 1989. S využitím konceptu masifikace vysokého školství detailně analyzují základní vývojové trendy, jimiž české vysoké školství prošlo, a to v několika vzájemn...

České země 1437-1526, I. díl.: Mezi Zikmundem a Jiřím z Poděbrad

Autor:

Jaroslav Čechura

Vydavatel, rok:

Libri,

Po smrti Zikmunda a záhy i jeho nástupce Albrechta Habsburského hrozilo zemi, rozvrácené husitskými válkami, bezvládí a chaos. Nakonec došlo ke stabilizaci a dohodě znesvářených stran, které po smrti Ladislava Pohrobka zvolily zemského správce Jiřího z Poděbrad českým krále...

České země v letech 1705-1792: Věk absolutismu, osvícenství, paruk a třírohých klobouků

Autor:

Roman Vondra

Vydavatel, rok:

Libri,

Publikace se zabývá dobou osvícenství, které má většina čtenářů spojeno s dobou vlády Marií Terezií, a zejména jejím synem Josefem II., jejichž panování a reformám text věnuje náležitou pozornost. Ovšem nové myšlenky i snahy o modernější správu státu a hospodářst...

Česko-ruská konverzace

Autor:

H. Žofková, R. Hříbková, A. S. Pechtěrev, M. Horvátová, J. Janešová, L. Prokopová

Vydavatel, rok:

Leda, 2003

Příruční konverzace  obsahuje obvyklé obraty společenského styku. Jednotlivé konverzační okruhy obsahují  v první části běžné mluvené fráze a praktické informace na cesty o současných ruských reáliích a zvyklostech, ve druhé pak abecední seznam potřebné slov...

Česko-španělská konverzace

Autor:

L. Prokopová, D. Serrano, J. Janešová

Vydavatel, rok:

Leda, 2003

Konverzační příručka vhodná na cesty do Španělska a do zemí Latinské Ameriky, užitečná pro turisty, obchodníky i studenty a další zájemce o španělštinu, kteří si chtějí prohloubit znalosti hovorového jazyka. Nové, zcela přepracované vydání praktické příručky obsa...

Československé právo a právní věda v meziválečném období 1918-1938 a jejich místo ve střední Evropě

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2010

Obsáhlé kolektivní dílo, na jehož přípravě se podílela řada domácích i zahraničních odborníků, právních i obecných historiků, zevrubně mapuje vývoj československého práva a československé právní vědy v meziválečném období. Doplňuje tak již vydané svazky Vývoj...

Český film - režiséři- dokumentaristé

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Libri, 2009

Svazek je věnován režisérům-dokumentaristům, který vzniká v širším autorském kolektivu pod vedením doc. M. Štolla. Hlavní předností je zachycení nejen pražských, ale i brněnských, ostravských, zlínských a mnoha dalších filmařů včetně televizních, a to od zakladatel...