Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Zotročena univerzita: Sovětizace vysokého školství ve východním Německu, v českých zemích a v Polsku v letech 1945-1956

Autor:

John Connelly

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2008

Publikace analyzuje závažné téma v historii středoevropské vzdělanosti, příběh univerzit v bývalém sovětském bloku. Práce je založena na dlouholetém studiu archivních materiálů i ústním podání pamětníků. Autor získal řadu osobních vzpomínek od československých, po...

Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce: Jak napsat bakalářskou a diplomovou práci

Autor:

Václav Liška

Vydavatel, rok:

Profesional publishing, 2008

Čtenář se dozví, jak si zvolit téma práce, jak zpracovat osnovu a jak zvolit vnitřní strukturu práce. Řada chyb se vyskytuje při používání citací, proto je tomuto věnována celá kapitola, stejně jako formální úpravě práce, typografickým pravidlům, psaní zkratek a jazyku...

Zpravodajské služby v nové demokracii

Autor:

Karel Zetocha

Vydavatel, rok:

Barrister & Principal,

Kniha představuje ucelený přehled transformace zpravodajských služeb bývalého komunistického Československa na zpravodajské služby demokratického státu v 90. letech 20. století, značnou pozornost věnuje odrazu dobových událostí v médiích. Jedná se přitom o první vědeckou ...

Zprostředkované učení

Autor:

Gabriela Málková

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Autorka nabízí českému čtenáři konkrétní možnosti uplatnění Feuersteinova Programu zprostředkovaného obohacování, s nímž lze pracovat už s dětmi od 2. ročníku ZŠ, s žáky s výukovými obtížemi i těmi nadanými. Program se zaměřuje na rozvoj a případnou přestavbu s...

Zrození biopolitiky

Autor:

Michel Foucault

Vydavatel, rok:

CDK - Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009

Vládní praxe, která se od 18. století pokoušela racionalizovat problémy populace spojené se zdravím, hygienou, porodností, dlouhověkostí apod. Foucault se rozhodl pojednat nejprve o politicko-filozofickém rámci, v němž se zmíněné problémy objevily a pro nějž byly velkou výzv...

Zvířata

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Argo, 2008

Encyklopedie pro děti od 7 let zahrnuje výběr živočichů různých skupin, žijících na souši, ve vodě i ve vzduchu. 87 stran.

Zvířecí mýty a mytická zvířata

Autor:

Lucie Olivová

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

Mytická zvířata jsou z hlediska psychologie a kulturní antropologie mnohem zajímavější než zvířata reálná. Publikace přináší studie o zvířecích mýtech a mytických zvířatech v umění a slovesnosti dalekých zemí, od Indie přes Tibet a Vietnam po Čínu, Koreu a Japonsko....