Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Čeština jako cizí jazyk

Autor:

Karla Hronová

Vydavatel, rok:

Didakta Praha,

Publikace určená pedagogům zabývajícím se výukou češtiny u cizinců. Obsahuje vstupní kurz a základní gramatiku. Popisuje a zdůvodňuje jednu z variant vstupní fáze výuky a jedno z řešení prezentace české gramatiky, usilující o zohlednění obtížnosti české flexe. 115 s...

Čeština, jak ji neznáte

Autor:

Věra Schmiedtová

Vydavatel, rok:

Nakladatelství Lidové noviny,

Autorka na základě  sledování současného jazyka prostřednictvím korpusů - databází mluveného, psaného i literárního jazyka zachycených a umožněných počítačovými médii, jejichž objev je prý srovnatelný s vynálezem mikroskopu pro přírodní vědy - začala podávat...

Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci

Autor:

Milada Čechmánková

Vydavatel, rok:

Jednota Orel Olomouc, 2009

Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci je významná umělecko-historická památka. Publikace si klade za cíl nejen seznámit s touto pamětihodností, ale i osvětlit její náboženský význam a poselství. Publikace je dostupná v elektronické  i tištěné podobě. 44 stran.

Cesty s Karlem Hynkem Máchou

Autor:

Jiří Padevět

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

K.H. Mácha byl pověstný svou chodeckou zdatností. Autor rozdělil Máchovy četné cesty do několika oblastí a v jednotlivých heslech postupně pojednává o lokalitách - hradech, zámcích, městech, domech, která básník navštívil, v nichž něco prožil, která si nakreslil. U kaž...

Chcete se dostat na lékařskou fakultu? 2.díl. Biologie

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Sokrates, 2009

Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských fakultách, obsahuje 220 otázek z přijímacích zkoušek s řešením.

Chcete se dostat na lékařskou fakultu?: I. díl Chemie

Autor:

Ivan Staník, Pavel Řezanka

Vydavatel, rok:

Institut vzdělávání SOKRATES,

Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských fakultách, obsahuje 220 otázek z přijímacích zkoušek s řešením. 220 stran.

Chemie pro základní školy a víceletá gymnázia

Autor:

Jiří Škoda, Pavel Doulík, Jan Pánek

Vydavatel, rok:

Fraus,

Učebnice je zpracována v souladu s RVP ZV a vytváří předpoklady pro rozvoj jak klíčových kompetencí žáků vyžadovaných RVP ZV, tak pro rozvoj specifických kompetencí vztahujících se ke vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Řazení kapitol učebnice je netradiční a k vý...

Čínské písmo

Autor:

Lukáš Zádrapa

Vydavatel, rok:

Academia,

Populárně naučná příručka o čínském znakovémo písmu zaměřená spíše na povahu této písemné soustavy a především na širší společenský kontext, v němž se vyvinula, než na praktické návody. Zabývá se čínskými znaky samotnými, jejich stavbou a funkcí,  stru...

Čítanka ruské literatury

Autor:

Světlana Michlová

Vydavatel, rok:

Fortuna, 2009

Publikace  je sestavena z medailonů spisovatelů, ukázek jejich tvorby v dvojjazyčném provedení a odkazů na literaturu včetně www zdrojů. Okruh látky je velmi široký, od 17. století po literaturu současnou, která je pro mnohé velkou neznámou. 128 stran.

Co dělá fikci fikcí

Autor:

Dorrit Cohnová

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Základní metodou autorky je teorie vyprávění, tedy teorie, s jejíž pomocí se Cohnová pokouší odpovědět na jednu z nejprimárnějších otázek literární teorie: Co odlišuje fikční vyprávění (tedy epické umělecké dílo) od běžného vyprávěcího aktu? Lze na rovině disk...