Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Co je evoluce: Aktuální pohled na evoluční biologii

Autor:

Ernst Mayr

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Ernst Mayr byl jako emeritní profesor Harvardovy univerzity po několik desetiletí doyenem světové evoluční biologie. Svými výzkumy v terénu i teoreticky výrazně přispěl k moderní syntéze, kombinaci mendelovské genetiky a darwinovské evoluce přírodním výběrem. V knize Co je ...

CorelDRAW X4: Podrobná uživatelská příručka

Autor:

Kateřina Pírková, Dušan Kadavý

Vydavatel, rok:

Computer Press, 2009

Podrobný průvodce vás naučí CorelDRAW využívat od běžného kreslení až po pokročilé funkce. Velký důraz je kladen na kompletní výčet funkcí a použití všech nástrojů v běžné praxi. Velký prostor autorka věnuje též bitmapovému editoru Photo-Paint a modulu na vektoriz...

Cvičebnice italštiny pro mírně a středně pokročilé

Autor:

Lenka Halgašová

Vydavatel, rok:

Barrister & Principal, 2007

Cvičebnice by měla posloužit všem, kteří se snaží rozumět a být pochopeni v základních situací při pobytu v Itálii či setkáním s rodilým mluvčím. Cílem dialogů a praktických cvičení je vytvořit přirozené jazykové situace, v nichž se můžeme ocitnout v běžném ži...

Cvičebnice latiny pro střední školy

Autor:

Vlasta Seinerová

Vydavatel, rok:

Fortuna, 2009

Tato cvičebnice latiny je koncipována jako doplněk k učebnicím Latiny pro střední školy 1. a 2.díl.

Cvičebnice španělštiny, gramatika, konverzace, slovní zásoba

Autor:

Julio Arenas Olleta, Carmen de Miguel

Vydavatel, rok:

Computer Press, 2007

Publikace lze využít k procvičení španělštiny pomocí mnoha zábavných cvičení. V přehledných a stručných blocích objasní základní jevy španělské gramatiky a pomůže rozšířit slovní zásobu. Díky kapesnímu formátu ji lze nosit stále u sebe a kdykoli procvičovat...

David a Šalomoun: Počátky mesianismu ve světle moderní archeologie

Autor:

Finkelstein Israel, Silberman Neil Asher

Vydavatel, rok:

Vyšehrad, 2010

Dva význační současní archeologové se v publikaci zabývají biblickým tradováním příběhů slavných králů Davida a Šalomouna a jejich utvářením v průběhu izraelských dějin. Vysvětlují proč a jak jednotlivé společnosti přidávaly svou část k základním vyprávěním...

Dávné civilizace: Atlas historie

Autor:

Ian Barnes

Vydavatel, rok:

Computer Press, 2009

Knihy vydávané v řadě Atlas využívají  k objasnění klíčových okamžiků v dějinách lidstva používají širokou škálu nejrůznějších map (včetně řady 3D map) poskytujících značné množství informací -  od migrací a bitev až po růst obyvatelstva či expanz...

Dějiny astronomie

Autor:

Arthur C. Clarke, Heather Couperová, Nigel Henbest

Vydavatel, rok:

Universum, 2009

Dějiny astronomie jsou odrazem historie lidstva. Naši předkové budovali hvězdám monumentální památníky, k nimž patří třeba kamenné kruhy Stonehenge a velechrámy pyramid. Dění na obloze pohánělo naše náboženství a naši kulturu po nespočetná tisíciletí. Počínaje star...

Dějiny českých médií 20. století

Autor:

Jakub Končelík, Pavel Večeřa, Petr Orság

Vydavatel, rok:

Portál, 2010

Kniha přibližuje vývoj českých médií, především tisku, rozhlasu a televize, ale také proměny tiskových agentur, mediální legislativy, cenzurní praxe a novinářské profese v době, kdy byly České země součástí Československa (v letech 1918-1992). Nabízí tak poutavý obra...

Dějiny chirurgie v Čechách

Autor:

Vilém Weiss

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2007

Publikace původně vyšla v roce 1891 k tehdejšímu stoletému jubileu c. k. všeobecné nemocnice a otevření chirurgického pavilonu. Dodnes představuje nepominutelný zdroj informací k dějinám chirurgie jako oboru a vyučovacího předmětu. Text je zajímavý z odborného i historické...