Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Dějiny elektrochemie v českých zemích 1882-1990

Autor:

Jiří Jindra

Vydavatel, rok:

Libri,

Autor sleduje vývoj vědecké disciplíny, která doznala v polarografii, tj. v součásti elektrochemie a fyzikální chemie, světového úspěchu udělením Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému roku 1959. Jsou popsány jak obory elektrochemie (hlavně elektroanalýza), tak i střediska výzku...

Dějiny elektrochemie v českých zemích 1882-1990

Autor:

Jiří Jindra

Vydavatel, rok:

Libri, 2009

Autor sleduje vývoj vědecké disciplíny, která doznala v polarografii, tj. v součásti elektrochemie a fyzikální chemie, světového úspěchu udělením Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému roku 1959. Jsou popsány jak obory elektrochemie (hlavně elektroanalýza), tak i střediska výzku...

Dějiny evropského světa: 1453-1576

Autor:

Petr Vorel

Vydavatel, rok:

Rybka publishers, 2008

Tato kniha, ve které byly popsány dějiny světa od počátku po autorovu současnost, na počátku raného novověku podstatným způsobem ovlivnilo obecné dějinných kořenů naší evropské kultury. Byla skutečným best­sellerem historického knižního žánru 16. století. Jejími ...

Dějiny filmu

Autor:

Jerzy Plazewski

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Záměrem autor bylo napsat čtivou publikaci, která neobsahuje pouze historické přehledy a suchá shrnutí, ale oplývá také množstvím obrazných příměrů, vtipných glos a odkazů k jiným druhům umění. Kromě této stylistické obratnosti vykazuje autor rozsáhlé znalosti jak zá...

Dějiny Jihoslovanských zemí

Autor:

Miroslav Tejchman, Miroslav Šesták, Jan Pelikán, Ladislav Hladký, Lubomíra Havlíková

Vydavatel, rok:

NLN - Nakladatelství lidové noviny, 2010

Publikace popisuje specifika jihoslovanského regionu, který  zůstal po celé své dějiny rušnou křižovatkou, v níž se střetly i srůstaly klíčové hodnoty evropské civilizace, katolicismus a ortodoxie, křesťanství a islám i provokující vztah mezi náboženskou, národní a...

Dějiny nové moderny: Česká literatura 1905 - 1923

Autor:

Vladimír Papoušek

Vydavatel, rok:

Academia,

Autoři se v tomto svazku pokouší představit literární dějiny netradičním způsobem. Jádrem jejich přístupu je pokus vyprávět příběhy literárních textů v jednotlivých letech sledované periody tak, aby vynikly jejich vzájemné vazby a střety. Publikace obsahuje i podrobné i...

Dějiny Polska v datech

Autor:

Miloš Řezník

Vydavatel, rok:

Libri, 2010

Praktická příručka, která seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími daty a událostmi z dějin, domácí i mezinárodní politiky i se základními údaji z kulturní a hospodářské sféry. Jednotlivá období jsou uvedena přehledovými statěmi, následuje vlastní chronologie a knihu...

Dějiny reklamy

Autor:

Stéphane Pincas a Marc Loiseau

Vydavatel, rok:

Slovart, 2009

Kniha popisuje historii západní reklamy a je rozdělená chronologicky na kapitoly. Zachycuje vývoj reklamy a reklamního průmyslu. Zkoumá legendární kampaně a značky moderní historie reklamy a doplňuje je neobyčejnými anekdotami a komentáři, které pomáhají objasnit historický ...

Dějiny starověkého Blízkého východu

Autor:

Marc Van De Mieroop

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

Kniha je jasnou a přehlednou historií oblasti táhnoucí se přibližně od egejského pobřeží Turecka po Írán a od Anatólie po Rudé moře včetně Egypta, nad níž ovšem dominuje Mezopotámie. Začíná kolem roku 3000 př. n. l.

Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526)

Autor:

Ondřej Felcman (ed.), František Musil (vedoucí autorského kolektivu)

Vydavatel, rok:

Nakladatelství Lidové noviny,

Publikace o východočeských dějinách v pravěku a středověku přináší nové poznatky o jednotlivých archeologických kulturách, které se v regionu vystřídaly, o příchodu Slovanů a o nejnovějším náhledu na úlohu východních Čech při vzniku a formování přemyslovského st...