Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Ucelený přehled informací o českém vzdělávacím systému má podobu platných dokumentů, jež obsahují informace potřebné pro výběr školy, přijímací řízení na jednotlivé typy škol, hodnocení škol a ukončování studia na různých stupních vzdělávání. Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích projektech, soutěžích a akcích.

Absolventi škol a trh práce

2008-01-02 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce nabízí - Informace o vzdělávací nabídce a vzdělávání, Uplatnění a ohodnocení vzdělání, Potřeby trhu práce, Zaměstnanost a nezaměstnanost - Nezaměstnanost absolventů.

Vyhledávání v databázi Vysoké školy

2006-01-10 Zdroj: Centrum pro studium vysokého školství
Databáze obsahuje informace o všech vysokých školách, které patří do vysokoškolského systému ČR.
Kromě kontaktů na VŠ a jejich krátké historie obsahuje informace o studijních programech a
oborech otevíraných pro příští akademický rok, délce a formách studia, udělovaném akademickém titulu,
podmínkách přijímacího řízení, uplatnění absolventů a základní statistické údaje.