Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Ucelený přehled informací o českém vzdělávacím systému má podobu platných dokumentů, jež obsahují informace potřebné pro výběr školy, přijímací řízení na jednotlivé typy škol, hodnocení škol a ukončování studia na různých stupních vzdělávání. Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích projektech, soutěžích a akcích.

Akreditované studijní programy vysokých škol

2006-01-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový přehled akreditovaných studijních programů. Vyhledávač akreditovaných studijních programů. Seznam zkratek VŠ.

Kódy studijních programů vysokých škol

2017-02-18 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kódy studijních programů vysokých škol (stav ke dni 10. ledna 2017).

Kritéria pro studium absolventů VOŠ na VŠ

2006-01-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímání studentů nebo absolventů vzdělávacích
programů vyšších odborných škol ke studiu ve studijních programech na vysokých školách.

Pomůcka pro přijímací řízení na VŠ - testy

2009-04-16 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže

Mnohé vysoké školy umisťují na své webové stránky kromě doporučené literatury ke zkouškám také ukázky přijímacích testů.

 

Přijímací řízení na VŠ - 2010

2011-02-02 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
Údaje z přijímacího řízení na akademický rok 2010/11, které proběhlo v roce 2010:  počty přihlášek, přihlášených, přijatých a zapsaných na VŠ, úspěšnost uchazečů podle VŠ a fakult.

Uznávání studia na zahraničních VŠ pro zdravotní a sociální účely

2009-04-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Formulář žádosti o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění a postup při vydávání rozhodnutí MŠMT o postavení tohoto studia na roveň studiu v ČR.