Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Ucelený přehled informací o českém vzdělávacím systému má podobu platných dokumentů, jež obsahují informace potřebné pro výběr školy, přijímací řízení na jednotlivé typy škol, hodnocení škol a ukončování studia na různých stupních vzdělávání. Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích projektech, soutěžích a akcích.

AIA (Akademická informační agentura)

2006-01-10 Zdroj: Dům zahraniční spolupráce
AIA se zabývá zejména agendou stipendijních studijních pobytů v zahraničí, určených hlavně vysokoškolským studentům a pedagogům. Informuje také o dalších nabídkách studia v zahraničí.

Cambridge English: Let’s Speak!

2016-10-09 Zdroj: Národní institut pro další vzdělávání
Cambridge English: Let’s Speak! je vzdělávací projekt určený učitelům angličtiny. Je poskytován zdarma Cambridge English Language Assessment, Part of the University of Cambridge, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národním institutem pro další vzdělávání všem učitelům angličtiny se zájem o moderní a užitečné styly výuky. Registrace je otevřena do 20.října 2016. 

Chcete se učit?

2011-05-24 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Nabídka kurzů  e-learningu VÚP: Moderní metody ve výuce AJ pro 1. st. ZŠ, Pedagogické (a jiné) dovednosti začínajícího učitele.

CLIL v českých ZUŠ a profesionalizace učitelů - prognóza

2010-06-26 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Prognóza integruje poznatky převážně české pedagogiky a americké teorie řízení. Je určena učitelům ZUŠ a dalším zájemcům. 

Konzultační centra ŠVP pro SOŠ

2010-02-19 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
V říjnu 2009 zahájilo činnost 11 regionálních konzultačních center, která středním odborným školám pomáhají při zpracování  ŠVP.

Kurzy těsnopisu, psaní na klávesnici a OBK

2011-08-15 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
V počítačové učebně NÚOV (Weilova 6, Praha 10) zahajuje oddělení pro PEK − STÚ od září kurzy těsnopisu, psaní na klávesnici a obchodní korespondence.

Mezinárodní konference Poradenské dny „Integrace, inkluze a rizika ve vzdělávání“

2011-08-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Národní ústav pro vzdělávání pořádá ve  dnech 3.-5. října 2011 mezinárodní konferenci Poradenské dny  „Integrace, inkluze a rizika ve vzdělávání“.

MŠMT zřídilo informační linku pro dotazy pedagogů ke kvalifikaci

2014-05-06 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy nechal zřídit speciální e-mailovou adresu kvalifikace(zavinac)msmt.cz určenou výhradně pedagogickým pracovníkům pro dotazy ohledně jejich odborné kvalifikace a možnosti vykonávat pedagogickou činnost i po 1. lednu 2015. Je to reakce MŠMT na množící se dotazy pedagogů v souvislosti se zákonem o pedagogických pracovnících, uvedl ministr Chládek.

Nabídka NIDM - kurzy neformálního vzdělávání

2011-04-02 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Národní institut dětí a mládeže MŠMT realizuje systém vzdělávání pro pedagogické pracovníky, kteří působí v oblasti zájmového vzdělávání, pro dobrovolné pracovníky s dětmi a mládeží v jejich volném čase a pro pracovníky veřejné správy v oblasti dětí a mládeže.

Nabídka vzdělávacích programů sekce pedagogicko-psychologického poradenství

2014-07-09 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
Kompletní vzdělávací nabídka NÚV na první pololetí školního roku 2014/15 (kterou připravuje sekce pedagogicko-psychologického poradenství) je určena odborným pracovníkům škol, školských poradenských zařízení, zařízení ÚV, OV a preventivně výchovné péče.