Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Ucelený přehled informací o českém vzdělávacím systému má podobu platných dokumentů, jež obsahují informace potřebné pro výběr školy, přijímací řízení na jednotlivé typy škol, hodnocení škol a ukončování studia na různých stupních vzdělávání. Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích projektech, soutěžích a akcích.

Databáze udělených akreditací - rekvalifikace

2008-07-16 Zdroj: Ministertvo školství, mládeže a tělovýchovy
Rekvalifikace - vyhledání v "Databázi udělených akreditací".

Hodinové dotace rekvalifikačních kurzů

2009-04-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Minimální hodinové dotace vybraných rekvalifikačních kurzů. Oznámení MŠMT - upravený výklad k hodinovým dotacím.

Informace MŠMT pro účastníky rekvalifikačních kurzů

2010-10-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT na základě zákona o zaměstnanosti  akredituje rekvalifikační kurzy, které připravují k výkonu pracovní činnosti uplatnitelné na trhu práce.

Informace pro účastníky rekvalifikačních kurzů

2010-09-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Rady a doporučení pro účastníky rekvalifikačních kurzů.

Informačně-poradenský systém profesního vzdělávání

2010-04-07 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Internetová aplikace je výstupem projektu Ministerstva práce a sociálních věcí a Správy služeb zaměstnanosti. Cílem je poradit uživatelům, zejména zaměstnancům, vhodný směr pro další profesní vzdělávání.

Kurzy těsnopisu, psaní na klávesnici a OBK

2011-08-15 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
V počítačové učebně NÚOV (Weilova 6, Praha 10) zahajuje oddělení pro PEK − STÚ od září kurzy těsnopisu, psaní na klávesnici a obchodní korespondence.

Minimální hodinové dotace vybraných rekvalifikačních kurzů

2013-09-11 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vzdělávací kurzy s názvy pracovních činností a minimálními hodinovými dotacemi jednotlivých kurzů. Názvy pracovních činností jsou závazné a hodinové dotace kurzů nepodkročitelné! Vzdělávací kurzy s názvy pracovních činností a minimálními hodinovými dotacemi jednotlivých kurzů. Názvy pracovních činností jsou závazné a hodinové dotace kurzů nepodkročitelné! Vzdělávací kurzy s názvy pracovních činností a minimálními hodinovými dotacemi jednotlivých kurzů. Názvy pracovních činností jsou závazné a hodinové dotace kurzů nepodkročitelné!

Rekvalifikace, akreditace rekvalifikací

2010-12-30 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Informace o rekvalifikacích, které vyplývají ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

 

Šetření akreditovaných programů MŠMT

2010-01-11 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akreditace MŠMT je udělována programům rekvalifikačního vzdělávání, které má napomoci jeho absolventům s uplatněním na trhu práce.

Šetření akreditovaných programů MŠMT

2011-07-17 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
Výsledky šetření akreditovaných rekvalifikačních kurzů, dat akreditovaných programů celoživotního vzdělávání rozdělené podle let od roku 1999 do současnosti.