Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Ucelený přehled informací o českém vzdělávacím systému má podobu platných dokumentů, jež obsahují informace potřebné pro výběr školy, přijímací řízení na jednotlivé typy škol, hodnocení škol a ukončování studia na různých stupních vzdělávání. Uživatelé portálu zde naleznou také informace o aktuálních vzdělávacích projektech, soutěžích a akcích.

Besip spustil web pro děti

2011-05-06 Zdroj: BESIP
Besip spustil novou webovou stránku určenou pro děti předškolního a mladšího školního věku, která je učí, jak se správně chovat v dopravě.

Evropská jazyková cena Label

2014-03-19 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT upozorňuje na možnost předkládání návrhů na ocenění pro inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání v rámci programu Evropská jazyková cena Label.

Finanční gramotnost

2011-02-24 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek na portálu VÚP Metodika k problematice finanční gramotnosti jako souboru znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu.

Individuální vzdělávání na 2. stupni základní školy

2011-04-26 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Prodloužení pokusného ověřování "Individuální vzdělávání na 2. stupni základní školy" podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,školského zákona (čj.11 177 /2011-22).

Informační centra pro mládež

2011-03-28 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT

Být informován správně a včas je pro mladého člověka výhodou. Zorientovat se v množství informací mladým lidem pomáhají specializovaná informační střediska - ICM.

Minigranty MŠMT na podporu dobrovolnictví

2011-07-27 Zdroj: ADAM.cz
Pracovní skupina MŠMT Mezinárodní dobrovolnictví a rozvojová pomoc při příležitosti Týdne dobrovolnictví Evropského roku dobrovolnictví 2011 podpoří prostřednictvím minigrantů projekty k podpoře aktivit propagujících mezinárodní dobrovolnictví v regionech ČR. Žádosti lze podat do 19. 8. 2011 do 15 hod.

Ověření standardů kvality komunitní školy

2011-03-16 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Pilotní projekt realizovaný na 80 školách v 8 zemích shrnuje klíčové charakteristiky komunitních škol, na základě kterých se dá změřit kvalita komunitní školy.

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží

2015-08-09 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT projednalo a dne 4. 8. 2015 schválilo zcela novou generaci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2016 až 2020.

Ředitelé hodnotí projekt Ovoce do škol

2013-04-24 Zdroj: SZIF
Od 15. 4. do 28. 4. 2013 probíhá hodnocení projektu Ovoce do škol řediteli škol.

Školský portál Karlovarského kraje

2016-08-29 Zdroj: www.kvkskoly.cz
Školský portál Karlovarského kraje je určen žákům a jejich rodičům v počátečním vzdělávání, pedagogům, ředitelům škol i zájemcům o studium. Naleznou zde informace z legislativy, seznam škol, databáze digitálních učebních materiálů, e-learningových kurzů a vzdělávacích kurzů v rámci DVPP, výsledky soutěží a další informace z oblasti vzdělávání v Karlovarském kraji.