Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Novela školského zákona a vyhlášky č. 177/2009 Sb.

2012-11-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ve Sbírce zákonů byla pod č. 370/2012 Sb. vyhlášena novela školského zákona upravující nová pravidla maturitních zkoušek. Pod č. 371/2012 Sb. vyšla i novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou s účinností 9. 11.2012.

Školský zákon ve znění účinném od 1.1.2017 do 31.8.2017

2016-12-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Školský zákon ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017.

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

2011-05-05 Zdroj: Portál veřejné správy
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon).