Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Autorský zákon ve školách

2009-09-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT upozorňuje školy a školská zařízení na nutnost důsledného dodržování zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon).

Národní soustava kvalifikací

2007-08-02 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Národní soustava kvalifikací je legislativně zakotvena zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Zákon č. 189/2008 Sb. - novela zákona o uznávání odborné kvalifikace

2008-06-27 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zákon č. 189/2008 Sb., změna zákona o uznávání odborné kvalifikace a změna dalších zákonů, rozsáhlým způsobem novelizuje právní úpravu uznávání odborných kvalifikací v ČR, tedy zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) a další související zákony.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

2010-06-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.