Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou

2014-01-30 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dne 1. února 2014 nabývá účinnosti vyhláška č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, ze dne 23. 1. 2014.

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

2011-04-27 Zdroj: Portál veřejné správy
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

2017-01-04 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky.

Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání,v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

2017-03-20 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 71/2017 Sb., kterým se mění nař. vl. č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. 

Nové nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

2010-07-09 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dne 30. června bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, které nahrazuje původní nařízení vlády č. 689/2004 Sb.

Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

2016-08-30

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 9 (ped. pracovníci)
(v Kč měsíčně).

Novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platech

2014-10-19 Zdroj: ČMOS pracovníků školství
Vláda 15. října 2014 schválila nové znění NV 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení nabývá účinnosti 1. listopadu 2014.

Novela nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání

2012-11-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dne 9.11. bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 367/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (účinnost k 1.1.2013).

Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

2012-07-05 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání - text novelizované vyhlášky č. 214/2012 Sb. s platností od 1.7.2012.

Novela vyhlášky č. 177/2009 Sb.

2014-08-31 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ve Sbírce zákonů byla pod č. 173/2014 Sb. zveřejněna novela „maturitní“ vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.