Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Akreditace vzdělávací instituce pro DVPP

2011-07-26 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akreditace vzdělávací instituce je stanovena v § 25 a 26 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Součástí žádosti o akreditaci musí být i žádost o akreditaci alespoň jednoho vzdělávacího programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 27.

Informace MŠMT k vyřizování žádostí o přezkum výsledku zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

2013-05-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT přijalo na základě zkušeností z let 2011 a 2012 opatření, k otevřenosti a transparentnosti při ověřování obsahové a didaktické správnosti didaktických testů a v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů (podle § 82 školského zákona).

Informace MŠMT právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol ve věci postupu při změnách ve školském rejstříku

2010-08-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Do rejstříku nutno promítnout změnu oborů vzdělání dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání, u všech středních škol, které nyní mají v rejstříku zapsány stávající obory vzdělání, které budou nahrazovány novými, pro něž byly vydány RVP ve IV. etapě reformy, a to v údaji uvedeném v § 144 odst. 1 písm. d), popřípadě písm. f) školského zákona.

Ministr Dobeš: učitel není námezdní dělník

2011-07-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministr odsuzuje postup některých ředitelů škol, kteří učitelům dávají na letní prázdniny výpověď, aby jim během této doby nemuseli vyplácet výplatu. Ředitelé tak po náročném školním roce učitelům odpírají nárok na poctivé volno o školních prázdninách. Takovou praxi považuje ministr za velmi nemravnou a neetickou.

MŠMT reaguje na reportáž TV Nova ze dne 18. 11. 2012

2012-11-19 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zákon č. 198/2012 Sb. na právní úpravě mimoškolních akcí a odměňování pedagogických pracovníků, jež se těchto akcí účastní, nic nezměnil – zákon o pedagogických pracovnících se touto problematikou ani nezabývá.

MŠMT vydalo metodický výklad k novele zákona o pedagogických pracovnících

2014-10-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
K novele zákona o pedagogických pracovnících, která je účinná od 1. 1. 2015, vydává ministerstvo metodický výklad, který pomůže ředitelům škol a školských zařízení aplikovat nová ustanovení v praxi (výklad ke stažení).

MŠMT: Reakce na zprávu TOP 09

2011-08-12 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministr školství se ohrazuje proti obsahu zprávy, kterou vydala TOP 09, s tím, že 9. srpna předložil poslancům školského výboru vedeným A. Putnovou nový model financování regionálního školství, jenž představuje lepší využití finančních prostředků státního rozpočtu a efektivnější způsob financování škol.

Postup při uznávání akademické kvalifikace

2011-07-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informace MŠMT o postupu při uznávání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části získané v zahraničí.

Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících

2013-03-11 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT č.j.: MSMT-8154/2013-201 Českomoravský odborový svaz pracovníků školství č.j.: ČMOS PŠ-/2013-349 Právní výklad k § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o ped. pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 132 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. (přímá ped. činnost, přespočetné hodiny aj.)

Právo svobody projevu ve školách - sdělení MŠMT

2014-10-25 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru v kontextu pravidel teoretické a praktické výuky ve školách a školských zařízeních (č.j.: ČŠIG-3601/14-G21).