Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v resortu školství

2014-01-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Problematika bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve školství, předpisy.

Dokumenty EU k výzkumu a vývoji

2005-01-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dokumenty EU k výzkumu a vývoji - nařízení, směrnice, rozhodnutí.

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce „EU peníze školám“

2012-10-27 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Pro příjemce v oblasti podpory 1.5 EU peníze středním školám je článek vodítkem, které jim pomůže vyvarovat se podobných chyb.

Informace k zajišťování asistenta pedagoga

2007-12-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením.

Jak zpracovat žádost o akreditaci vzdělávacích programů DVPP

2011-05-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Jak zpracovat žádost o akreditaci vzdělávacích programů pořádaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Koncepce státní podpory sportu v České republice

2011-05-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci státní podpory sportu v ČR a Koncepce státní podpory sportu v ČR.

Konzultační centra pomáhají školám vydávat Europass

2010-05-04 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Konzultační centra vydávají od začátku dubna středním školám jednotné materiály, které jim usnadní práci při vydávání dodatků k osvědčení.

Ministrem nařízený audit odhalil nesrovnalosti v hospodaření CERMATu

2011-04-19 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Auditoři předali svá zjištění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ministr vyčká zjištění antimonopolního úřadu. Projekt státních maturit není nedostatky v hospodaření ohrožen.

MŠMT podpoří zdravější stravování ve školách

2017-01-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT připravilo soubor opatření ke zlepšení školního stravování a výchově ke zdravému životnímu stylu žáků. Patří sem podpora školních jídelen, metodické materiály ke zkvalitnění stravování, vzdělávací program zaměřený na pohyb a výživu. MŠMT legislativně upravilo možnosti dietního stravování na školách a omezilo doplňkový prodej potravin ve školách. 

Od července začnou školy využívat datové schránky

2017-02-04 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Od 1. července budou všem školám zpřístupněny datové schránky. Jejich prostřednictvím budou školám doručovány dokumenty, které budou mít stejnou platnost jako dokumenty v listinné podobě podepsané vlastní rukou. Vedení školy bude mít povinnost datovou schránku využívat.