Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Doporučení MŠMT k podobě zápisů do základních škol

2014-09-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo doporučení pro sjednocení průběhu zápisů k povinné školní docházce s cílem učitelům poradit, jak sjednotit časový, obsahový a organizační rozsah zápisu. Dokumenty ke stažení.

Finanční podpora na znevýhodněné žáky je od ledna vázána na konkrétní školy

2017-01-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Finanční podpora na vzdělávání znevýhodněných žáků je od 1. 1. 2017 vázána na potřeby konkrétních škol. Krajské úřady z MŠMT dostanou peníze podle vykázaných potřeb každé školy a přesně tuto částku pak školám odešlou. Školy mohou nyní využívat více asistentů a nakupovat speciální pomůcky. 

Informace České školní inspekce - záznamy o úrazech elektronicky

2010-05-02 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Od 1. května 2010 podstatná změna agendy o úrazech. Záznamy se zasílají ČŠI elektronicky a pro autentifikaci povinné osoby je nutné připojit před odesláním zaručený elektronický podpis nebo elektronickou značku.

Informace k postupu při zařazování žáků do škol při zdravotnických zařízeních

2010-10-13 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Materiál MŠMT obsahuje informace o legislativně správném postupu při zařazování žáků do škol při zdravotnickém zařízení, předávání dokumentace žáka a vydávání vysvědčení.

Informace k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích

2013-01-19 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT - odbor středního a vyššího odborného vzdělávání vydal informaci a doporučení k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích.

Informace k vyplňování vysvědčení na ZŠ od školního roku 2009/10

2010-06-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT - čj. 20827/2009-22 - souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na ZŠ s platností od školního roku 2009/2010 (platné jen do roku 2012/13).

Informace k vyplňování vysvědčení ve středních školách a konzervatořích

2017-02-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování ročníkových vysvědčení ve středních školách a konzervatořích a k některým specifikům hodnocení žáků (č. j. MSMT-2667/2017-1).

Informace Ministerstva školství k povodňové situaci

2013-06-03 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT v souvislosti s povodněmi přijalo opatření k organizaci školního vyučování v postižených oblastech a je připraveno pomoci tam, kde bude nutné řešit následky povodní.

Jak zpracovat žádost o akreditaci vzdělávacích programů DVPP

2011-04-26 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Jak zpracovat žádost o akreditaci vzdělávacích programů pořádaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

2010-06-11 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j.: 21291/2010-28 nahrazuje Metodický pokyn ministra školství, k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j.: 20 006/2007-51.