Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Doplnění normativů soukromých škol na rok 2013

2013-08-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2013 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náb. společností,v roce 2013  (stanovených č.j. MSMT-1037/2013-200).

Dotační Program na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti vzdělávání

2011-05-11 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT vyhlašuje dotační program na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání. Uzávěrka již 20. 5.

Hospodaření CERMATu je v pořádku

2011-05-12 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Audit provedený MŠMT ČR ve věci nakládání s evropskými finančními prostředky, který v březnu letošního roku proběhl v CZVV - CERMAT, potvrdil dobré hospodaření CERMATu.

Kompenzace výdajů vzniklých při realizaci maturitní zkoušky

2011-05-25 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2011: "Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky", č.j. 15586/2011-26.

Kompenzace výdajů vzniklých při realizaci maturitní zkoušky

2011-05-25 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2011: "Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky", č.j. 15586/2011-26.

Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení - rozpočet

2017-02-09 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcí, svazkem obcí, krajem při projednávání rozpočtu přímých výdajů na kalendářní rok.

Metodický výklad k odměňování zaměstnanců ve školství (č.j. MSMT-11705/2013-201)

2013-04-12 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací, č.j. MSMT-11705/2013-201, zpracovalo MŠMT na základě změn v právních předpisech vztahujících se k oblasti odměňování. Má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol, školských zařízení a zřizovatelům k orientaci v odměňování a zařazování do platových tříd.

Normativy soukromých škol na rok 2011

2011-01-26 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb. Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2011 pro účely poskytování dotací soukromému školství, č.j. 20/2011-26.

Normativy soukromých škol na rok 2014

2014-01-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT stanovilo dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2014 pro poskytování dotací soukromému školství", č.j. MSMT - 480/2014.

Normativy soukromých škol na rok 2015

2015-01-09 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2015 pro účely poskytování dotací soukromému školství - č.j. MSMT-6/2015.