Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Opatření ministra školství k podmínkám maturitních zkoušek v lokalitách postižených povodněmi v roce 2013

2013-06-06 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Opatřením ministra č.j. 24 556/2013 se uděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol, v nichž nebylo možné řádně konat maturitní zkoušku z důvodů mimořádné situace způsobené povodněmi, souhlas s konáním dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných ústní formou a zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2013 až do 20. června 2013.

Pokyn k účtování transferů přijatých příspěvkovými organizacemi zřizovanými MŠMT

2011-04-19 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příkaz ministra školství č. 16/2011, kterým se vydává Pokyn k účtování transferů přijatých příspěvkovými organizacemi zřizovanými MŠMT, č. j.: 6279/2011-18.

Příkaz ministra č. 6/2011 pro předávání údajů do CSÚIS v roce 2011

2011-03-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 6/2011, kterým se stanoví Pokyn k předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu v roce 2011, č. j.: 2857/2011-18.