Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Informace k procesu schvalování a financování zjednodušených projektů výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

2017-01-05 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informace k procesu schvalování a přehled základních doporučení a rad, které byste při podání žádosti o podporu neměli opomenout.

Informace MŠMT k hodnocení průřezových témat v ŠVP ZV

2008-03-04 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informace MŠMT k hodnocení průřezových témat ve školních vzdělávacích programech pro základní vzdělávání (dokument č.j. 1469/2008-22).

Informace MŠMT k žádostem o přezkoumání maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2015

2015-09-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informace MŠMT k procesu přezkoumávání výsledků společné části maturitní zkoušky konané v podzimním zkušebním období 2015 formou didaktického testu.

Informace pro školy o postupu při poskytování zlevněného žákovského jízdného

2016-04-06 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo dopravy vydalo novelu Metodického pokynu pro poskytování žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové osobní dopravě. Povinnost poskytovat zlevněné žákovské a studentské jízdné plyne dopravcům z aktuálně platného Výměru Ministerstva financí.

Jak podat podnět školskému ombudsmanovi

2016-11-29 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kontaktní formulář pro podání podnětu školskému ombudsmanovi.

Jak zpracovat žádost o akreditaci vzdělávacích programů DVPP

2011-05-17 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Jak zpracovat žádost o akreditaci vzdělávacích programů pořádaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Metodické doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování

2015-04-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT vydává metodické doporučení (č. j.: MSMT-43643/2014-11) k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Metodické materiály pro výuku první pomoci na školách

2015-05-20 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT zveřejňuje informaci o sadě metodických materiálů pro praktické využití při výuce první pomoci. Materiály jsou v elektronické formě k dispozici.

MŠMT umožní krajům vyčlenit více peněz na asistenty pedagoga

2015-10-30 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelizaci směrnice, kterou se stanoví zásady pro rozpis financí ze státního rozpočtu školám a školským zařízením. Nově umožní krajským úřadům navýšit objem povinné rezervy až na 3,1 %. Tyto peníze tak můžou krajské úřady použít na případné dofinancování asistentů pedagoga. 

Postup při uznávání akademické kvalifikace

2011-07-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informace MŠMT o postupu při uznávání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části získané v zahraničí.