Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

10 důvodů, proč používat elektronickou žákovskou knížku

2011-03-25 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Autor Z. Chalupský uvádí v článku zkušenosti s ověřováním elektronické žákovské knížky jako nové formy komunikace mezi učitelem, žákem a rodičem.

Co znamenají standardy pro základní vzdělávání?

2011-07-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Standardy mají přesněji specifikovat očekávané výstupy RVP ZV. Je to upřesnění, konkretizace očekávaných výstupů RVP ZV pro 5. a 9. ročník v předmětech český jazyk, matematika a angličtina. Obsahují rozepsané cíle, co má žák ke konkrétnímu tématu umět.

Jaké materiály využívají učitelé dějepisu a občanské výchovy

2011-01-17 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Šetření VÚP zjišťovalo, zda respondenti preferují učebnice, vlastní výukové materiály, nebo výukové materiály, které byly připraveny nakladatelstvími, neziskovými organizacemi či jinými subjekty.

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce 2011

2010-06-25 Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky pro rok 2011.

Matematická gramotnost v RVP ZV

2011-05-26 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek Metodického portálu VÚP ke kapitole Matematická gramotnost v RVP základního vzdělávání z publikace Gramotnosti ve vzdělávání.

Ministerstvo školství upravilo a doplnilo vzdělávací standardy

2013-07-14 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT v rámci úprav RVP ZV platných od září 2013 zpřesnilo již vydané vzdělávací standardy. Standard pro anglický jazyk byl doplněn o další dva  – Standard pro německý a francouzský jazyk.

Přehled učebních dokumentů SOU, SOŠ

2006-01-10 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Učební dokumenty zpracované NÚOV jsou základními pedagogickými dokumenty, podle kterých se realizuje vzdělávání na středních školách. Jsou zde zveřejněny profil absolventa, charakteristika vzdělávacího programu a učební plány.

Příručku o interaktivních tabulích si již stáhlo téměř 750 učitelů!

2011-03-09 Zdroj:
DZS vydal český překlad praktické příručky pro učitele Jak nejlépe využít interaktivní tabuli, která obsahuje rady a doporučení, jak nejlépe začlenit interaktivní tabuli do výuky.

Schvalovací doložky učebnic - 2013

2013-01-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Seznam učebnic pro základní, střední, a speciální vzdělávání.

Schvalovací doložky učebnic - říjen 2014

2014-10-19 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Seznam učebnic pro základní, střední a speciální vzdělávání. Schvalovací doložky učebnic - říjen 2014 - k 17.10.2014.