Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Výroční zpráva Akreditační komise VOV za rok 2009

2010-03-20 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výroční zpráva Akreditační komise pro Vyšší odborné vzdělávání, která  byla projednána a schválena 3. března 2010.

Výroční zpráva Akreditační komise VOV za rok 2009

2010-03-19 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Výroční zpráva Akreditační komise pro Vyšší odborné vzdělávání, která byla projednána a schválena 3. března 2010.

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2008/09

2010-02-17 Zdroj: Česká školní inspekce
Výroční zpráva ČŠI předkládá souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy z inspekční činnosti ve školním roce 2008/09.

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2009/2010

2010-10-23 Zdroj: Česká školní inspekce
Výroční zpráva České školní inspekce za rok 2009/10. Ve vývoji inspekčního hodnocení škol při dosahování vzdělávacích cílů ověřovala ČŠI poprvé nové postupy pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků podle školních vzdělávacích programů.

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2011/2012

2013-02-05 Zdroj: Česká školní inspekce
Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2011/2012 vzatá na vědomí poradou MŠMT.

Výroční zpráva MŠMT o stavu a rozvoji vzdělávání v ČR v roce 2013

2014-10-11 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo dle § 10 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v ČR v roce 2013

Výroční zpráva NIDM 2009

2010-08-16 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Národní institut dětí a mládeže nabízí zájemcům svoji Výroční zprávu za rok 2009.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ČR v roce 2009

2011-01-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT vydalo pod názvem České priority pro Evropu Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky v roce 2009.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy za rok 2011

2013-01-09 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT zveřejnilo v souladu se školským zákonem Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy za rok 2011.

Výroční zprávy ČŠI

2010-12-22 Zdroj: Česká školní inspekce
Výroční zpráva ČŠI je jedním z hlavních nástrojů hodnocení a kontroly vzdělávací soustavy v České republice.