Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Aktualizace DZ pro oblast vysokých škol pro rok 2010, Rozvojové programy 2010

2009-03-02 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2010; Vyhlášení rozvojových programů pro rok 2010.

Dlouhodobý záměr vzdělávací činnosti pro oblast VŠ

2010-02-10 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dokument MŠMT Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011-2015.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2007

2007-06-01 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vláda ČR schválila 23. května 2007 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (vládní usnesení č. 535).

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020

2015-05-03 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dokument v souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 stanovuje hlavní cíle regionálního vzdělávání, a to zejména: zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání a povinný poslední ročník předškolního vzdělávání, zkvalitnění 2. stupně základního vzdělávání, podporu středního odborného školství, přiměřený rozvoj sítě škol a školských zařízení vzhledem k dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů ve společnosti a na trhu práce a kariérní systém a standard profese učitele.