Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Akční plán podpory odborného vzdělávání pokračuje

2011-02-18 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Akční plán podpory odborného vzdělávání se zabývá komplexním řešením problematiky odborného vzdělávání na SŠ ve vztahu k požadavkům trhu práce.

Boloňský proces - Boloňská deklarace

2006-06-08 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V červnu 1999 podepsali ministři odpovědní za vysoké školství 29 evropských zemí deklaraci o vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání do roku 2010, tzv. Boloňskou deklaraci. Přijali program, který se stal akčním plánem rozvoje vysokého školství v Evropě do roku 2010.

Koncepce státní podpory sportu v České republice

2011-03-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 167 o Koncepci státní podpory sportu v ČR a Koncepce státní podpory sportu v ČR.

Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013

2011-05-12 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Strategický dokument, který stanovuje základní úkoly v péči o mladou generaci. Obsahem koncepce je formulace obecných problematik v  jednotlivých oblastech týkajících se mladé generace a souhrn konkrétních střednědobých úkolů jednotlivých orgánů.

MŠMT zveřejnilo návrh strategie vysokoškolské politiky

2011-04-11 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství předložilo do veřejné diskuse pracovní verzi strategického rámce vysokoškolské politiky na roky 2011 - 2015. 

MŠMT zveřejnilo návrh strategie vysokoškolské politiky

2011-04-11 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství předložilo do veřejné diskuse pracovní verzi strategického rámce vysokoškolské politiky na roky 2011 - 2015.

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

2014-11-26 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vláda podpořila Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020. Jde o návrh ministerstva školství, který reaguje na vývoj digitálních technologií a počítá s postupným zapojením moderních technologií do výuky, rozvojem kompetencí žáků v oblasti práce s informacemi, s digitálními technologiemi a také s rozvojem informatického myšlení žáků tak, aby měli možnost uplatnění v informační společnosti.

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

2016-08-01 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Základní informace o Strategii digitálního vzdělávání. Často kladené dotazy ke Strategii digitálního vzdělávání (aktuální k 30. červnu 2016). Postup realizace strategie (aktuální k 30. červnu 2016).

Strategie vzdělávací politiky 2020

2014-07-21 Zdroj: Ministaretvo školství, mládeže a tělovýchovy
Strategie vzdělávání 2020 obsahuje tři klíčové priority - snižování nerovnosti ve vzdělávání; podpora kvalitní výuky učitele, s čímž souvisí dokončení a zavedení kariérního systému či posílení kvalitní výuky budoucích pedagogů na vysokých školách; odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému.

Zpráva o plnění Strategie CŽU v roce 2009

2010-01-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vláda ČR dne 4. ledna 2010 schválila Zprávu o plnění Implementačního plánu Strategie celoživotního učení za rok 2009.