Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

České školství v číslech 1989/90-2009/10

2010-10-20 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
ÚIV připravil k Světovému dni statistiky přehled základních ukazatelů českého školství v časové řadě za posledních dvacet jedna let.

Mezi pedagogy je nedostatek mladých učitelů

2011-06-20 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
Analýzy ÚIV za rok 2010: mezi pedagogickými pracovníky ubývá mladých učitelů. V případě učitelek roste zejména zastoupení 46-55letých, učitelé-muži jsou v porovnání s učitelkami starší.

Nezaměstnanost absolventů SŠ a VOŠ - 2009

2009-12-17 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Každoročně vydávaná publikace NÚOV informuje o uplatnění absolventů středních a vyšších odborných škol na trhu práce a přináší zajímavé údaje i v souvislosti s nástupem ekonomické krize.

Odpovědi na dotazy k výši platů v ČŠI

2011-08-29 Zdroj: Česká školní inspekce
Souhrnné odpovědi na doručené dotazy týkající se platového ohodnocení pracovníků České školní inspekce v roce 2010.

Plnění limitů regulace zaměstnanosti RgŠ ÚSC za rok 2009

2010-03-31 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti RgŠ územních samosprávných celků za rok 2009 čj. 6 044/2010-26; rozbor plnění počtu zaměstnanců, mzdové prostředky, průměrné platy.

Pokles nově přijatých žáků SŠ se zmenšuje

2015-06-08 Zdroj: Národní ústav pro vzdělávání
Data vývoje vzdělanostní a oborové struktury potvrzují, že pokles nově přijatých žáků středních škol se postupně zmenšuje.  Ve školním roce 2014/2015 nastoupilo do 1. ročníků jen o 800 mladých lidí méně než v předešlém roce. Roste zájem o technické učební obory, hlavně strojírenské a elektrotechnické, na úkor oborů gastronomických.

Porovnání krajských normativů mzdových a ostatních neinvestičních výdajů na školy stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2013

2013-10-19 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Materiál MŠMT č.j. MSMT-37327/2013 obsahuje porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu na školy a školská zařízení stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2013.

Porovnání normativů mzdových prostředků stanovených krajskými úřady v roce 2010

2010-06-23 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Materiál č.j. 13 460/2010-26 obsahuje porovnání krajských normativů mzdových prostředků ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok 2010 v jednotlivých druzích a typech škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí. 

Přechod absolventů Středních odborných učilišť do praxe a jejich uplatnění na trhu práce - III. etapa

2006-12-14 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
NÚOV vydal publikaci: "Přechod absolventů Středních odborných učilišť do praxe a jejich uplatnění na trhu práce - III. etapa", která vznikla v rámci projektu VIP Kariéra. Publikace nabízí výsledky šetření, které proběhlo v letech 2000-2006 na stejném vzorku absolventů tříletých učebních oborů. Umožnilo srovnat pracovní i studijní plány žáků s realitou po jejich vstupu do praxe.

Ročenky školství v ČR

2010-05-30 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
Statistická ročenka školství obsahuje informace o školství v České republice z různých oblastí.