Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Klasifikace pro mezinárodní srovnávání vzdělávání

2006-01-01 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
Klasifikace vzdělávacích programů (překlad publikace vydané OECD) je příručkou pro zavádění vzdělávacích programů podle mezinárodní klasifikace ISCED-97 v zemích OECD. Obory vzdělávání a přípravy v rámci ISCED-97 je uživatelská příručka pro zařazování oborů vzdělávání podle mezinárodní klasifikace ISCED-97. Klasifikace je používána pro mezinárodní srovnávání vzdělávání.

Mezinárodní statistiky

2011-06-01 Zdroj: Ústav pro informace ve vzdělávání
ÚIV je pověřenou organizací za ČR pro sběr statistických dat pro mezinárodní statistiky v oblasti vzdělávání. Data jsou předávána do OECD a do Eurostatu (statistický úřad EU).

Účast dospělých na vzdělávání - EU a ČR

2008-01-28 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celoživotní učení - procento populace ve věku 25 až 64 let účastnící se vzdělávání a školení (za země EU včetně ČR). Data z výběrového šetření pracovních sil EU Labour Force Survey.

Výsledky šetření Labour force survey 2010

2010-10-12 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Graf účasti v dalším vzdělávání v letech 2007 a 2008 v zemích EU a tabulka ukazující vývoj účasti v dalším vzdělávání v letech 1996-2009.