Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

Finanční pomoc studentům je nezbytná

2009-12-12 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT představilo výsledky výzkumu, kterého se zúčastnilo 11 743 studentů. Absence systému finanční pomoci studentům  patří mezi příčiny nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání.

MŠMT posílá 1,5 miliardy korun na podporu vytváření výzkumných týmů

2011-03-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství schválilo celkem 54 projektů v rámci ukončeného 2. kola Výzvy v oblasti Lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Počty a platové úrovně zaměstnanců RgŠ ÚSC za rok 2010

2011-03-30 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Materiál č. j. 4 898/2011-26 podává ucelenou informaci o výsledcích dosažených v oblasti mzdové regulace za školy a školská zařízení zřizované územními samosprávnými celky.

Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ONIV stanovených krajskými úřady v roce 2014

2014-08-28 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Materiál MŠMT č.j. MSMT-26181/2014 obsahuje porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2014 pro jednotky výkonu realizované v jednotlivých druzích škol a druzích a typech školských zařízení, zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí na území kraje.

Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2017

2017-07-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Materiál MŠMT č.j. MSMT-16809/2017-1 obsahuje porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících ve školách a školských zařízeních na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2017.

Propadla pětina maturantů

2012-06-20 Zdroj: ČTK

U státních maturit propadlo 21,2 procenta studentů, loni 19,5 procenta.  Výsledky podle MŠMT zhoršili repetenti z loňska, kteří i letos často propadli. Proti výsledkům se odvolalo 6 942 maturantů, loni jen 1414.

Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2008

2009-07-08 Zdroj: Národní ústav odborného vzdělávání
Publikace NÚOV, která vznikla v projektu VIP Kariéra, informuje o vývoji vzdělanostní a oborové struktury žáků, názorech absolventů středních škol na volbu a kvalitu studia, o přechodu absolventů SŠ, maturitních oborů SOU a VOŠ a jejich uplatnění na trhu práce. Přináší mj. i souhrnný pohled na požadavky zaměstnavatelů.