Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

CEEPUS - Středoevropský výměnný program pro VŠ

2011-06-01 Zdroj: Dům zahraniční spolupráce MŠMT
Středoevropský výměnný program univerzitních studií CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je zaměřen na multilaterální regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Cílem je vytvoření středoevropské univerzitní sítě.

Čeština jako cizí jazyk dle SERR

2010-03-15 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Příspěvek informuje o nárocích současné legislativy na znalosti dětí-cizinců v ČJ. Načrtá možnosti využití Společného evropského referenčního rámce pro porovnání výsledků a testů.

Letní školy 2011

2011-01-27 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Mnoho českých i zahraničních vysokých škol a univerzit nabízí možnost zúčastnit se jimi pořádaných letních škol.

Mezinárodní sankce - dopad v oblasti vzdělávání

2010-02-23 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informace o sankcích uvalených Radou bezpečnosti OSN na KLDR a Íránskou islámskou republiku. Vládním stipendistům z výše zmíněných zemí nebudou přiznávána stipendia k vysokoškolskému studiu oborů, které mohou být použity k vývoji či výrobě systémů zbraní hromadného ničení.

Plnění povinné školní docházky v zahraničních školách v ČR

2010-02-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Plnění povinné školní docházky v zahraničních školách v ČR.  Seznam škol.

Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2016 - dotační program MŠMT

2016-02-20 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V dotačním řízení budou podpořeny žádosti, které budou obsahovat projekty právnických osob podporujících integraci žáků-cizinců ve školách i mimo ně, rozvoj metodických a výukových materiálů podporujících žáky-cizince při vzdělávání a vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky.

Projekt Czechkid - nástroj zavádění multikulturní výchovy

2009-11-19 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Za podpory MŠMT vznikl  projekt Czechkid, který napomáhá začlenit multikulturní výchovu do výuky našich škol. Cílem je odstranit bariéry u dětí a mládeže s odlišnou kulturou.

Stipendia vlády České republiky

2013-07-21 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vláda ČR nabízí v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce cizincům z rozvojových zemí stipendia k podpoře studia na veřejných vysokých školách v České republice.

Stipendia vlády ČR - rozvojové země

2010-10-04 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vláda ČR nabízí v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce cizincům z rozvojových zemí stipendia k podpoře studia na veřejných VŠ.

Úskalí vzdělávání žáků-cizinců

2010-05-17 Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický
Článek z portálu VÚP Metodika rozebírá problémy se začleňováním žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému.