Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

AIA (Akademická informační agentura)

2006-01-10 Zdroj: Dům zahraniční spolupráce
AIA se zabývá zejména agendou stipendijních studijních pobytů v zahraničí, určených hlavně vysokoškolským studentům a pedagogům. Informuje také o dalších nabídkách studia v zahraničí.

CEEPUS - Středoevropský výměnný program pro VŠ

2011-06-01 Zdroj: Dům zahraniční spolupráce MŠMT
Středoevropský výměnný program univerzitních studií CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je zaměřen na multilaterální regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Cílem je vytvoření středoevropské univerzitní sítě.

Ideální časový plán - příprava studia v USA

2009-07-23 Zdroj: Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Poradenské centrum Fulbrightovy komise sestavilo časový harmonogram kroků vedoucích ke studiu na prestižní americké college. Plán se týká středoškoláků, kteří chtějí začít studovat  v USA první stupeň vysokoškolského studia, tzv. undergraduate.

Postup při uznávání akademické kvalifikace

2011-07-15 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Informace MŠMT o postupu při uznávání vysokoškolského vzdělání nebo jeho části získané v zahraničí.

Stipendijní pobyty v zahraničí

2009-12-01 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Podrobné informace o stipendijních pobytech v zahraničí na základě mezinárodních smluv zveřejňuje MŠMT prostřednictvím Akademické informační agentury - AIA.

Stipendijní pobyty v zahraničí

2014-11-20 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje nabídky stipendijních pobytů v zahraničí podle dvoustranných mezinárodních smluv (kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s partnerskými ministerstvy).

Stipendijní pobyty v zahraničí - mezivládní dohody

2012-11-22 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŠMT informuje o nabídce stipendijních pobytů v zahraničí podle dvoustranných mezinárodních smluv.

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv

2013-04-02 Zdroj: Dům zahraničních služeb MŠMT
Informace k podávání přihlášek na stipendijní pobyty v akademickém roce 2013/14, které jsou nabízeny České republice na základě mezinárodních smluv.

Uznávání studia na zahraničních VŠ pro zdravotní a sociální účely

2016-01-05 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Formulář žádosti o posouzení postavení studia na VŠ v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění a postup při vydávání rozhodnutí MŠMT o postavení tohoto studia na roveň studia na vysokých školách v ČR pro sociální účely a účely zdravotního pojištění. 

Uznávání studia na zahraničních VŠ pro zdravotní a sociální účely

2014-02-07 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Formulář žádosti o posouzení postavení studia na vysoké škole v cizině pro sociální účely a účely zdravotního pojištění a postup při vydávání rozhodnutí MŠMT o postavení studia na VŠ v cizině na roveň studia na VŠ v ČR pro sociální účely a účely zdravotního pojištění.