Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:

AKTION - spolupráce ve vědě a vzdělávání s Rakouskem

2011-06-01 Zdroj: Dům zahraničních služeb MŠMT
Program AKCE Česká republika-Rakouská republika-spolupráce ve vědě a vzdělávání je zaměřen na kooperaci v oblasti výzkumu a vývoje a podporu akademické výměny mezi univerzitami a dalšími VŠ. 

eTwinning - partnerství škol v Evropě

2011-06-02 Zdroj: eTwinning
Aktivita eTwinning nabízí školám možnost prostřednictvím internetu spolupracovat s partnerskými školami z jiných evropských zemí.

Seznam meziuniverzitních dohod

2009-06-19 Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dohody českých veřejných vysokých škol o spolupráci se zahraničními vysokými školami. Přehled sestavilo MŠMT z podkladů poskytnutých českými veřejnými vysokými školami.