Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

5000 znaků a symbolů světa

Autor:

Sven Frotscher

Vydavatel, rok:

Grada, 2008

Ojedinělá a velmi zajímavá, celobarevná publikace, v které autor shromáždil, popsal a vysvětlil více než 5000 symbolů, znaků a značek, pomocí nichž se lidstvo mezi sebou dorozumívá v nejrůznějších oblastech své činnosti, v některých odvětvích už celá staletí, a kter...

Evoluční hardware: Od automatického generování patentovatelných invencí k sebemodifikujícím se strojům

Autor:

Lukáš Sekanina

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

S rozvojem počítačů začínají stroje přebírat i intelektuálně náročnější činnosti. V tomto procesu hraje významnou roli umělá inteligence. Jednou z jejích nejdynamičtěji rozvíjejících se oblastí jsou evoluční algoritmy, které se inspirují biologickým fenoménem evol...

Lexikon alchymie a hermetických věd

Autor:

Karin Figala, Claus Priesner

Vydavatel, rok:

Vyšehrad, 2006

Na tomto svého druhu jedinečném lexikonu, který byl v krátké době přeložen do několika světových jazyků, se podílela řada odborníků z různých zemí. Více než dvě stě hesel otevírá nový pohled na dějiny, jednotlivá témata i protagonisty alchymie a hermetických věd od...

Největší záhady světa

Autor:

Danilo Grossi, Irene Bellini

Vydavatel, rok:

Universum, 2008

Publikace provede čtenáře různými historickými dobami i různými zeměpisnými oblastmi. Čtenář se seznámí s tajemstvími od templářů po Nostradama, od tajemství svatého grálu po svitky z Kumránu, od bájné Atlantidy po tajemství jezera Loch Ness. 224 stran.

Nové teorie všeho: Hledání nejhlubšího vysvětlení

Autor:

John D. Barrow

Vydavatel, rok:

Argo, Dokořán, 2008

Publikace se zabývá Teorie všeho, tedy základním principem, který vysvětlí opravdu všechno. V roce 1991 vydal profesor matematiky a astronomie D. Barrow úspěšnou knihu Teorie všeho, která líčila snahy vědců o nalezení jednoduchého modelu, který by vysvětlil mechanismus fungo...

Nula: Životopis jedné nebezpečné myšlenky

Autor:

Charles Seife

Vydavatel, rok:

Argo, 2008

Tato kniha je historií nuly. Zrodila se ve starověku a posléze se jí podařilo vybojovat si místo na slunci na Východě, s prosazením na Západě to však měla mnohem obtížnější. Publikace je i historií lidí, kteří po staletí s nulou bojovali  učenců a mystiků, vědců a...

Posvátná geometrie

Autor:

Jiří Pilucha

Vydavatel, rok:

Dokořán, 2008

Geometrie, aritmetika, hudba a kosmologie tvoří čtveřice svobodných umění. Tvoří zárodek základních univerzálních jazyků a nalézáme je prakticky ve všech známých kulturách. Posvátná geometrie přináší souhrnné zkoumání základních stavebních kamenů, na nichž spoč...

Skrytá poselství vědy: Rozhovory s vědci

Autor:

Sylva Daníčková

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Kniha představuje osobitý souhrn rozhovorů s představiteli české vědecké obce, který nabízí široké čtenářské veřejnosti pohled na vědecké bádání (jak v oblasti humanitních, tak i přírodovědných či sociálních vědních disciplín). Rozhovory vznikaly v průběhu let ...

Tekuté časy: Život ve věku nejistoty

Autor:

Zygmunt Bauman

Vydavatel, rok:

Academia, 2008

Publikace o modernitě proměnila naše uvažování o současném světě. V této rozsahem nevelké knize autor zkoumá zdroje endemické nejistoty, která utváří naše životy dnes, a zároveň čtenáři předkládá stručný a přístupný úvod do svého velmi originálního náhledu na...

Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky 1.

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Sokrates, 2009

Publikace vám pomůže v absolvování testu obecných studijních přepokladů. 234 stran.