Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Almanach českých novinářů 1989-2008

Autor:

Miroslav Sígl a kolektiv

Vydavatel, rok:

Libri, 2008

Knihu uvádí předmluva doc. B. Köpplové a doc. Jiráka z FSV UK o vývoji českých médií po roce 1989. Následuje 60 autorských textů novinářů-pamětníků (s jejich medailonky a fotografiemi). V přílohách pak kniha obsahuje i následující velice užitečné přehledy: Novináři...

Dějiny českých médií 20. století

Autor:

Jakub Končelík, Pavel Večeřa, Petr Orság

Vydavatel, rok:

Portál, 2010

Kniha přibližuje vývoj českých médií, především tisku, rozhlasu a televize, ale také proměny tiskových agentur, mediální legislativy, cenzurní praxe a novinářské profese v době, kdy byly České země součástí Československa (v letech 1918-1992). Nabízí tak poutavý obra...

Dějiny reklamy

Autor:

Stéphane Pincas a Marc Loiseau

Vydavatel, rok:

Slovart, 2009

Kniha popisuje historii západní reklamy a je rozdělená chronologicky na kapitoly. Zachycuje vývoj reklamy a reklamního průmyslu. Zkoumá legendární kampaně a značky moderní historie reklamy a doplňuje je neobyčejnými anekdotami a komentáři, které pomáhají objasnit historický ...

Jak číst film (Svět filmů, médií a multimédií)

Autor:

James Monaco

Vydavatel, rok:

Albatros, 2008

Stěžejní publikace Jamese Monaka je biblí všech milovníků filmu. Přibližuje filmové umění i řemeslo, tradici i technologii, vysvětluje vztah filmu k ostatním druhům umění, jako jsou literatura, malířství, fotografie, televize, divadlo i hudba, a popisuje jeho výrazové prost...

Kdo řídí internet: Iluze o světě bez hranic

Autor:

Jack Goldsmith, Tim Wu

Vydavatel, rok:

Argo, 2008

Internet byl považován za počátek nové globalizace, která omezí autoritu a význam klasického státu. Publikace se zabývá tímto internetem, který v 90. letech 20. století začal narušovat moc jednotlivých státních správ, a následném boji vlád o ovládnutí nového média. Pop...

Masová média

Autor:

Jan Jirák, Barbara Köpplová

Vydavatel, rok:

Portál, 2010

Autoři nabízejí podrobné uvedení do studia médií z hlediska sociálněvědní disciplíny mediální studia. Jejich ústředním zájmem je mediální komunikace jako obecný pojem, který zahrnuje institucionalizovanou symbolickou interakci a složky, které se na ní podílejí, tedy mé...

Média tvořivě

Autor:

Aisis o. s.

Vydavatel, rok:

Aisis o. s., 2008

Metodická příručka obsahuje 50 lekcí mediální výchovy pro různé vyučovací předměty. Radí, jak začleněnit mediální výchovu do mnoha předmětů, a je zároveň inspirací pro integraci oborů, volitelných předmětů nebo školních projektů. Jsou zde konkrétní přípravy d...

Média, kultura a náboženství

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Vyšší odborná škola publicistiky, 2008

Sborník Kultura, média a náboženství je druhým vydavatelským počinem Vyšší odborné školy publicistiky. Do svého obsahu soustředil příspěvky erudovaných odborníků z kulturní, mediálně - společenské i náboženské sféry, ale i historiků či ekonoma (Martin C. Putna, Ale...

Mediální výchova

Autor:

J. Pospíšil, S. Závodná

Vydavatel, rok:

Computer Media, 2009

Mediální výchova je poměrně novým předmětem českého školství. Tato učebnice je vůbec první učebnicí v České republice, která k předmětu mediální výchova přistupuje inovátorským způsobem. Obsahuje velké množství obrázků, grafiky, schémat a příkladů. 88 stran.

Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace

Autor:

Barbora Osvaldová, Jan Halada

Vydavatel, rok:

Libri, 2007

Třetí, aktualizované a podstatně rozšířené vydání úspěšného titulu bylo obohaceno jak o další hesla z dosud zařazených oborů (tisk, elektronická média, informační technologie atd.), tak o celý nový obor, který se týká marketingu, jeho strategie i každodenní praxe v m...