Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Biblický slovník sedmi jazyků: Hebrejsko-řecko-latinsko-anglicko-německo-maďarsko-český

Autor:

Jan Heller

Vydavatel, rok:

Vyšehrad, 2006

Tento sedmijazyčný slovník obsahuje všechny hebrejské výrazy obsažené alespoň 5x ve Starém zákoně, které mají zřetelný význam a relativně jistý řecký ekvivalent. Ukázalo se, že pro pochopení biblického poselství je velmi důležité propojení starozákonních výrazů a...

Encyklopedie indické mytologie

Autor:

Jan Filipský

Vydavatel, rok:

Libri, 2007

Autor, náš přední indolog, nás bezpečně provází na první pohled pro laika nepřehlednou řadou indických božstev i náboženských systémů (hinduismus s jeho desítkami škol a sekt, buddhismus, lamaismus, džinismus, bönismus aj.). Předností encyklopedie je jak esejistická form...

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II. - 2. sv.

Autor:

Milan Buben

Vydavatel, rok:

Libri, 2007

Druhý svazek druhého dílu unikátní práce M. Bubna zahrnuje mnišské řády působící na našem území, především benediktiny a cisterciáky, s nimiž jsou nedílně spojeny počátky dějin českého knížectví a poté království, ale i celestiny, kartuziány, trapisty a baziliá...

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. - 2 sv.

Autor:

Milan Buben

Vydavatel, rok:

Libri, 2007

Druhý svazek III. dílu se podrobně věnuje následujícím žebravým řádům: obutým a bosým augustiniánům, obutým a bosým karmelitánům, trinitářům, servitům, pavlánům, paulínům a milosrdným bratřím. U každého je zmíněna spiritualita, zaměření, organizace a struktur...

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. - 3 sv.

Autor:

Milan Buben

Vydavatel, rok:

Libri, 2008

Publikace se podrobně věnuje těmto řeholním klerikům: theatini, barnabiti, jezuité, piaristi, somaskové a kamiliáni. U každého je zmíněna spiritualita, zaměření, organizaci a struktura, popis jejich působení u nás, tabulky významných představitelů řádů (v zahraničí i u...

Hovory s Primo Levim

Autor:

Primo Levi

Vydavatel, rok:

Paseka, 2002

Osud připravil italskému spisovateli Primo Levimu zvláštní úděl: udělil mu dar slova, dar vypovídat o zkušenostech z Osvětimi. Postupem doby, kdy se Levi stává veřejnou osobností a jedním z nejznámějších židovských spisovatelů, se ho novináři začínají detailně vyptáv...

Islám a islamismus: Dilema náboženství a politiky

Autor:

Zdeněk Müller

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

Je islám náboženství nebo politická ideologie násilí a zotročení? Dilema znepokující svět, kde žijí muslimové, dnešní Evropu a Západ nevyjímaje. Představa, že islám se vzdal politických ambicí a skončí jako individuálně žitá zbožnost, se v minulém století zařadil...

Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti

Autor:

Bronislav Ostřanský

Vydavatel, rok:

Libri, 2009

Kniha přináší základní přehled islámu a soustřeďuje se na rozmanité formy muslimské lidové i neortodoxní" religiosity (včetně magie, mystiky, astrologie, numerologie a různých pověr), tedy na rúzné podoby žitého islámu a jejich odraz v legendách i praxi věřících. Pods...

Média, kultura a náboženství

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Vyšší odborná škola publicistiky, 2008

Sborník Kultura, média a náboženství je druhým vydavatelským počinem Vyšší odborné školy publicistiky. Do svého obsahu soustředil příspěvky erudovaných odborníků z kulturní, mediálně - společenské i náboženské sféry, ale i historiků či ekonoma (Martin C. Putna, Ale...

Výjimečný případ Evropa: Podoby víry v dnešním světě

Autor:

Grace Davieová

Vydavatel, rok:

CDK - Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009

Publikace zkoumá evropské náboženství v celosvětových souvislostech. Evropané často shledávají víru velmi obtížnou a zdá se jim, že jejich sekularizované společnosti jsou příkladem pro ostatní části světa. Tomu ovšem nenasvědčují empirická fakta, když se podíváme n...