Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Encyklopedie českých nakladatelství 1949-2006

Autor:

Jan Halada

Vydavatel, rok:

Libri, 2007

Autor encyklopedie, dlouholetý nakladatelský pracovník, který se problematikou zabývá i teoreticky na Fakultě sociálních věd UK, nabízí po stručném úvodu o nakladatelské praxi a peripetiích i trendech v době totality i po roce 1989 unikátní slovník, který zachycuje přibliž...

Kulturální teorie

Autor:

Tim Edwards

Vydavatel, rok:

Portál, 2010

Kniha mapuje počátky oboru až po současnost. Vytyčuje pojem cultural theory a jeho pojetí, jde vlastně o kulturální sociologii, která se zabývá sociologickými kořeny kulturálních studií a vlivy kulturálních studií na sociologii. Na rozdíl od u nás obvyklého zjednodušení t...

Masová média

Autor:

Jan Jirák, Barbara Köpplová

Vydavatel, rok:

Portál, 2010

Autoři nabízejí podrobné uvedení do studia médií z hlediska sociálněvědní disciplíny mediální studia. Jejich ústředním zájmem je mediální komunikace jako obecný pojem, který zahrnuje institucionalizovanou symbolickou interakci a složky, které se na ní podílejí, tedy mé...

Média, kultura a náboženství

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Vyšší odborná škola publicistiky, 2008

Sborník Kultura, média a náboženství je druhým vydavatelským počinem Vyšší odborné školy publicistiky. Do svého obsahu soustředil příspěvky erudovaných odborníků z kulturní, mediálně - společenské i náboženské sféry, ale i historiků či ekonoma (Martin C. Putna, Ale...

Osobnosti Česko Ottův slovník

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Ottovo nakladatelství, 2008

Jedná se o původní českou publikaci. Obsahuje více naž 10 000 abecedně uspořádaných hesel osobností kulturního, politického, společenského, hospodářského, technického i vědeckého života v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Doprovází je téměř 5 000 fotografií. Publikac...

PRAHA město evropské avantgardy 1895 - 1928

Autor:

Bernard Michel

Vydavatel, rok:

Argo, 2010

Kniha emeritního profesora na pařížské Université I je výsledkem jeho dlouholetého zájmu o českou kulturu v letech 1890-1928. Autor píše o Praze jako o jednom z center intelektuálního a uměleckého života Rakousko-Uherska. Připomíná specifickou pražskou atmosféru, v níž se ...

Rétorika a presentace

Autor:

Emil Hierhold

Vydavatel, rok:

Grada, 2008

Sedmé, aktualizované vydání této publikace ukazuje, jak pracovat se slovem, písmem a obrazem. Je určeno všem, kdo prezentují sami sebe, firmu, produkt či myšlenky, kteří přednášejí, lektorují či jinak veřejně vystupují. Kniha nabízí velké množství konkrétních ukázek,...