Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Česká ekonomika v evropských integračních procesech. Vybrané problémy

Autor:

Milan Sojka a kolektiv

Vydavatel, rok:

Doplněk, 2009

Kniha se zabývá procesem transformace a modernizace české ekonomiky a společnosti v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie. Autoři analyzují českou informační strategii a její institucionální selhání se všemi negativními důsledky pro následný hospodářský a společensk...

Finanční matematika pro každého

Autor:

Jarmila Radová, Petr Dvořák, Jiří Málek

Vydavatel, rok:

Grada,

Aktualizované vydání této publikace srozumitelným způsobem vysvětluje základní matematické postupy využívané v bankovní a finanční praxi. Jde o spolehlivého průvodce při prvních krocích do tajů finančních výpočtů, aniž by čtenář musel mít rozsáhlé matematické č...

Miliarda nejchudších

Autor:

Paul Collier

Vydavatel, rok:

Vyšehrad, 2009

Profesor ekonomie a znalec ekonomiky afrických zemí Paul Collier nabízí nový pohled na problém světové chudoby a její řešení. Podle Colliera je většina tzv. rozvojových zemí fakticky na vzestupu a náleží do globální ekonomiky. Zhruba miliarda lidí v asi padesátce nejchudš...

Návrat ekonomické krize

Autor:

Paul Krugman

Vydavatel, rok:

Vyšehrad, 2009

Známý americký ekonom P. Krugman upozorňoval na možná úskalí stávající vývoje ekonomiky. Nedávné události, jejichž důsledky pocítil v podstatě celý svět, se mu staly podnětem k novému ohlédnutí za dějinami ekonomických krizí 20. století počínaje Velkou hospodářsko...

Nelegální ekonomické aktivity migrantů: Česko v evropském kontextu

Autor:

Dušan Drbohlav

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2009

Kniha komplexně analyzuje fenomén nelegálních ekonomických aktivit migrantů v Česku, a to na pozadí obecnější, zejména evropské reality. Snaží se poodhalit podstatu tohoto fenoménu i širší podmíněnosti, které jej doprovázejí (včetně jeho dopadů), a mechanismy, které je...

Nové paradigma pro finanční trhy: Úvěrová krize 2008 a co dál

Autor:

George Soros

Vydavatel, rok:

Vyšehrad, 2009

Současná ekonomická krize v určitých směrech připomíná jiné krize, které vznikly v posledních pětadvaceti letech, je zde však výrazný rozdíl: stávající krize představuje konec doby úvěrové expanze založené na dolaru jako na mezinárodní rezervní měně. Periodicky se o...

Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie

Autor:

Dan Marek, Tomáš Kantor

Vydavatel, rok:

Barrister & Principal, 2009

Publikace seznamuje s problematikou přípravy a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Slouží jako praktická pomůcka pro potenciální žadatele o podporu ze strukturálních fondů EU, stejně jako učební text pro studenty vyšších stupňů středních škol a bakal...

Veřejná ekonomie

Autor:

Liběna Tetřevová

Vydavatel, rok:

Professional publishing, 2009

Veřejná ekonomie představuje velmi aktuální, obsáhlé a zároveň i složité téma, které se bytostně dotýká každého občana. Diskuse o prospěšnosti či neprospěšnosti státních zásahů do ekonomiky jsou stále živé, stejně tak jako hledání způsobů efektivního fungován...

Zahraniční obchod

Autor:

Miroslav Svatoš a kolektiv

Vydavatel, rok:

Grada, 2009

Publikace renomovaných autorů je určena pracovníkům podniků a institucí působících v oblasti vnějších ekonomických vztahů, vyučujícím a studentům ekonomických škol. Díky knize získáte přehled o problematice vnějších ekonomických vztahů a o zahraničněobchodní polit...

Základní principy bankovnictví/ Basic Principles of Banking

Autor:

Michal Mejstřík, Magda Pečená, Petr Teplý

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2008

Dvojjazyčná česko-anglická učebnice popisuje základní principy bankovnictví, finančních trhů a risk managementu. Je určena hlavně pro posluchače Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK v Praze a vychází z teoretických základů bankovnictví, které aplikuje ...