Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Československé právo a právní věda v meziválečném období 1918-1938 a jejich místo ve střední Evropě

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2010

Obsáhlé kolektivní dílo, na jehož přípravě se podílela řada domácích i zahraničních odborníků, právních i obecných historiků, zevrubně mapuje vývoj československého práva a československé právní vědy v meziválečném období. Doplňuje tak již vydané svazky Vývoj...

Historický vývoj právní úpravy správního řízení: a dalších postupů ve veřejné správě (1918-2005)

Autor:

Ivo Beneda, Filip Dienstbier, Vlastimil Fiala, Monika Horáková, Pavel Marek, Magdaléna Peterková, Olga Pouperová, Lucia Rentková, Eduard Vlček, Veronika Vlčková

Vydavatel, rok:

Periplum, 2008

Monografie je výsledkem první etapy projektu Modernizace postupů veřejné politiky a správy v České republice a zemích Evropské unie. Ta je věnována problematice historického vývoje právní úpravy postupů ve veřejné správě, respektive správního řízení na území dnešní ...

Komunistické právo v Československu: Kapitoly z dějin bezpráví

Autor:

Vojtěch Šimíček, Michal Bobek, Pavel Molek

Vydavatel, rok:

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009

Celkem dvacet devět autorů odpovídá na otázky tákající se tohoto problému ve třech desítkách příspěvků dělených do čtyř částí. První z nich obsahuje texty zaměřené na obecnější filozofické a historické okolnosti spojené s komunistickým právem. Druhá část nab...

Krajní pravice ve střední a východní Evropě

Autor:

Josef Smolík, Petr Kupka, Martin Laryš

Vydavatel, rok:

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009

Publikace je výsledkem snahy autorů o pečlivý a zároveň zajímavý popis subjektů krajní pravice v pěti zemích středoevropského a východoevropského regionu. Samotné deskripci krajně pravicových politických stran, zájmových skupin, subkultur a relevantních médií, předcház...

Monitoring evropské legislativy 2008-2009

Autor:

Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková, Iveta Frízlová

Vydavatel, rok:

CDK - Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009

Kniha je čtvrtým svazkem v českém prostředí ojedinělého projektu Mo­ni­toring evropské legislativy, zahájeného po našem vstupu do EU. Autoři, analytici Centra pro studium demokracie a kultury, zevrubně referují nejen o vývoji všech relevantních politik Evropské unie, al...

Nové jevy v právu na počátku 21. století: Sv. 3. Proměny veřejného práva

Autor:

Michal Tomášek

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2009

Třetí svazek je věnován impulsům, které působí na proměny současného systému veřejného práva. Autoři se zaměřili zejména na hlediska, která jsou podle posledních výzkumů nejvýraznějšími nositeli proměn celého veřejnoprávního systému. Všechny kapitoly spojuje jeji...

Soukromé právo na cestě: Eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše

Autor:

Bohumil Havel, Vlastimil Pihera

Vydavatel, rok:

Aleš Čeněk, s.r.o., 2010

Sborník Soukromé právo na cestě byl vydán u příležitosti 55. narozenin Karla Eliáše, jedné z nejvýznamnějších autorit v oblasti českého soukromého práva. Obsahuje celkem 29 původních esejí vztahujících se k soukromému právu, jejichž záběr se pohybuje od analýzy aktu...

Zákoník práce 2009: S výkladem, právní stav k 1.1.2009

Autor:

Jaroslav Jakubka

Vydavatel, rok:

Grada, 2009

Publikace zahrnuje komplexní seznámení se změnami, které přinášejí novely zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2009. a změny vyplývající z nálezu Ústavního soudu. Novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. Doplněna je Přehledem směrnic E...