Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Hodnocení žáků

Autor:

Zdeněk Kolář, Renata Šikulová

Vydavatel, rok:

Grada, 2009

Hodnocení žáků ve vyučování je nezbytná součást výchovně-vzdělávacího procesu. Dotýká se všech účastníků vyučovacího procesu na jedné straně žáky pozitivně motivuje, na druhé straně může vést k oslabení sebedůvěry. Může provokovat ke kvalitnímu výkonu, ale...

MERITUM Výchovné poradenství

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Wolters Kluwer, 2009

MERITUM Výchovné poradenství je praktická pomůcka pro výchovné poradce a ty, které tato školská problematika zajímá. Hlavním cílem publikace je napomoci výchovným poradcům při hledání mnohdy velmi komplikovaných odpovědí na otázky, které jsou jim v jejich poradenské prax...

Moderní pedagogika

Autor:

Jan Průcha

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

Publikace se snaží odpovědět na následující otázky: Co se opravdu děje ve školách? Co si z nich děti vlastně odnášejí? Jaké je naše školství ve srovnání se světem? A kam vlastně směřuje moderní pedagogické myšlení? Autor na řadě příkladů ukazuje, jaké otázky s...

Od sedmi do jedenácti. Jak děti mladšího školního věku píší literaturu

Autor:

Ida Viktorová

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2009

Tato psychologická práce se věnuje vývoji psaní a písemných textů u dětí mladšího školního věku. Dětský text je zde vnímán na rozhraní významů literární jako psaný a literární jako umělecký. Sleduje vývoj písemností u dětí od nástupu do školy do počátku puber...

Pedagogická encyklopedie

Autor:

Jan Průcha

Vydavatel, rok:

Portál, 2009

První souborná encyklopedie v oboru vzdělávání po více než 60 letech. Reprezentativní dílo současné české pedagogické vědy poskytuje systematický přehled základních složek vzdělávacího systému a přináší poznatky o způsobech a produktech edukace, o populaci žáků, s...

Předčasné odchody ze vzdělávání na středních školách

Autor:

Trhlíková Jana

Vydavatel, rok:

Národní ústav pro vzdělávání, 2012

Publikace zpracovaná v projektu VIP Kariéra II - Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy mapuje problematiku předčasných odchodů ze středních škol. Kvalitativní analýza rozhovorů s experty a příklady dobrých praxí. Trhlíková, Jana. Praha: NÚV 2012, 4...

Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Fraus, 2006

Teorie a praxe řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. Vedle zkušeností a příkladů z pilotních škol se publikace zabývá řadou změn, které s sebou zavádění RVP a ŠVP přináší. Publikace obsahuje odkazy na školskou legislativu. Náměty pro praxi j...

Školní vzdělávání v Německu

Autor:

Věra Ježková, Botho von Knopp, Tomáš Janík

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2008

V publikaci jsou představeny čtyři základní problémové okruhy, které se jeví jako zásadní v německém školním vzdělávání a jsou aktuální také pro rozvoj českého školství: a) evaluace vzdělávacího systému a vzdělávacích zařízení, b) raná podpora dětí a žáků...

Školní vzdělávání ve Velké Británii

Autor:

Věra Ježková

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2010

Publikace Školní vzdělávání ve Velké Británii navazuje na již dříve vydanou knihu Školní vzdělávání v Německu (Karolinum, Praha 2008), přičemž se stejně jako v předchozím případě jedná o analyticko-srovnávací studii zaměřenou tentokrát na popis vývoje, stávajíc...

Teorie nevzdělanosti: Omyly společnosti vědění

Autor:

Konrad Paul Liessmann

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Říká se, že vzdělání a vědění jsou nejdůležitějším zdrojem Evropy, a ten, kdo investuje do vzdělání a rozvíjí své vědění, investuje do budoucnosti. V knize Teorie nevzdělanosti autor systematicky dovozuje, že mnohé z toho, co se propaguje pod názvem společnost věděn...