Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Atlas oblaků

Autor:

Hans Häckel

Vydavatel, rok:

Academia, 2008

Publikace přináší na 178 barevných fotografiích všechny hlavní typy oblaků, roztříděné podle mezinárodní klasifikace do jednotlivých skupin (výškových pater) a druhů (cumulus, stratus, cirrus). K obrázkům jsou připojeny krátké informativní texty. V úvodních obecných k...

Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů

Autor:

Karel Hieke

Vydavatel, rok:

Computer Press, 2009

Tato encyklopedie představuje detailním způsobem skupinu dřevin jehličnatých. Je to skupina ve srovnání s listnáči skromnější na rody a druhy, ale mnohdy velmi bohatá na kultivary (odrůdy). V publikaci je obsaženo více jak 230 druhů a přes 2 000 kultivarů, variet, forem a subs...

Matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání

Autor:

M. Hejný, J. Houfková, D. Jirotková, D. Mandíková a kol.

Vydavatel, rok:

Ústav pro informace ve vzdělávání, 2011

Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Publikace byla vytvořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu Kompetence I, jehož součástí je aktivita 4 nazvaná Využití výsledků výzkumu pro podporu ško...

Přírodovědné úlohy pro druhý stupeň základního vzdělávání

Autor:

D. Mandíková, J. Houfková a kol.

Vydavatel, rok:

Ústav pro informace ve vzdělávání, 2011

Publikace byla vytvořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu Kompetence I, jehož součástí je aktivita 4 nazvaná Využití výsledků výzkumu pro podporu škol a jejich vzdělávací práce. Těžiště práce tvoří soubory úloh z fyziky, ch...

Velká encyklopedie Země

Autor:

Genevieve De Becker

Vydavatel, rok:

Fragment, 2008

Encyklopedie se věnuje astronomii, geologii, jednotlivým typům krajiny, zvířatům, rostlinám, klimatu, přírodním katastrofám a ekologii. Účelem není podat detailní informace o jednotlivých tématech, ale popsat přírodu jako provázaný celek. Publikace je bohatě doplněna barevn...