Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Eukleidovo okno: Příběh geometrie od rovnoběžek k hyperprostoru

Autor:

Leonard Mlodinow

Vydavatel, rok:

Slovart,

Fascinující kniha, v níž autor přibližuje pět revolucí v geometrii,  od řeckého pojetí rovnoběžných přímek po současné představy o hyperprostoru. Podává je v podobě životopisných příběhů postav, které hrály klíčovou roli v rozvoji geometrie, od Eukleida, jenž...

Finanční matematika pro každého

Autor:

Jarmila Radová, Petr Dvořák, Jiří Málek

Vydavatel, rok:

Grada,

Aktualizované vydání této publikace srozumitelným způsobem vysvětluje základní matematické postupy využívané v bankovní a finanční praxi. Jde o spolehlivého průvodce při prvních krocích do tajů finančních výpočtů, aniž by čtenář musel mít rozsáhlé matematické č...

Geometrie: Stručný přehled

Autor:

Alica Sivošová, S. Michalovičová

Vydavatel, rok:

Alica Sivošová, S. Michalovičová,

Zopakujte si rychle a efektivně základy geometrie. Díky stručnému přehledu nebudete muset hledat potřebné informace v nepřehledných a obsáhlých učebnicích.

Jazyk matematiky: Jak zviditelnit neviditelné

Autor:

Keith Devlin

Vydavatel, rok:

Dokořán,

Publikace podává přehledný obraz současné matematiky a historického vývoje jejích nejzajímavějších oblastí, zároveň vyzdvihuje její základní rysy, jimiž je jednoduchost, přesnost. 344 stran.

Kapitoly z diskrétní matematiky

Autor:

Jiří Matoušek, Jaroslav Nešetřil

Vydavatel, rok:

Karolinum,

Kapitoly z diskrétní matematiky jsou úvodní učebnicí kombinatoriky a teorie grafů určenou zejména posluchačům úvodních přednášek z diskrétní matematiky. Kniha je napsána s cílem podpořit zájem o matematiku a je doprovázena 331 cvičeními různé obtížnosti, z nichž mnoh...

Kouzlo čísel

Autor:

Michal Křížek, Lawrence Sommer, Alena Šolcová

Vydavatel, rok:

Academia,

Kniha je určena nejširší matematické veřejnost. Vysvětluje, jakými zákonitostmi se celá čísla řídí a seznamuje s jejich pozoruhodnými vlastnostmi. Uvádí některé překvapivé souvislosti mezi teorií čísel a geometrie. V této knize naleznete některá zcela nová témata. Se...

Lineární algebra a geometrie

Autor:

Ladislav Bican

Vydavatel, rok:

Ladislav Bican,

Základní učebnice lineární algebry a geometrie, určená pro odborné studium matematiky na vysokých školách univerzitního typu. Rozsah látky vychází z osnovy stejnojmenné přednášky pro 1. ročník MFF UK. Výběrově lze učebnici použít i na některých jiných zaměřeních. ...

Logika

Autor:

Graham Priest

Vydavatel, rok:

Dokořán, 2007

Knihu lze doporučit nejen čtenářům, kteří se s logikou teprve chtějí seznámit, ale i těm, kteří již základy tohoto oboru znají. Na rozdíl od jiných tematicky podobně zaměřených knížek se zde totiž dozví také o potížích, jež standardní logické teorie přehlížejí...

Matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání

Autor:

M. Hejný, J. Houfková, D. Jirotková, D. Mandíková a kol.

Vydavatel, rok:

Ústav pro informace ve vzdělávání, 2011

Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Publikace byla vytvořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu Kompetence I, jehož součástí je aktivita 4 nazvaná Využití výsledků výzkumu pro podporu ško...

Matematické úlohy pro druhý stupeň základního vzdělávání

Autor:

Milan Hejný, Darina Jirotková a kol.

Vydavatel, rok:

Ústav pro informace ve vzdělávání, 2010

Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Publikace byla vytvořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v projektu Kompetence I, jehož součástí je aktivita 4 nazvaná Využití výsledků výzkumu pro podporu ško...