Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Deterministický chaos a podivná kinetika

Autor:

Jiří Horák

Vydavatel, rok:

Academia, 2008

Hamiltonovská mechanika je zobecněním mechaniky Newtonovy. V knize jsou uvedeny nejnovější výsledky studia týkající se tzv. podivné kinetiky, kterou lze považovat za zobecnění problematiky difúze. V aplikacích je  uváděna astronomie, kde se zřejmě poprvé objevila souvisl...

Částicová fyzika: Průvodce pro každého

Autor:

Frank Close

Vydavatel, rok:

Dokořán, 2008

Kniha je působivým průvodcem po fundamentálních částicích, z nichž je stvořen vesmír. Nechává nás nahlédnout do světa aktuálních objevů částicové fyziky a ukazuje, jak tyto objevy mění naše chápání světa. Podíváme se do nitra atomu, seznámíme se s kvarky, elektron...

Fakta a záhady ve fyzice elementárních částic

Autor:

Martinus Veltman

Vydavatel, rok:

Academia, 2007

Autor z nejpovolanějších, nositel Nobelovy ceny za fyziku z roku 1999, svědek a účastník některých z největších objevů vědy 20. století, provází čtenáře světem elektronů, protonů, neutronů, kvarků, leptonů a dalších elementárních částic představujících základn...

Fyzika a pravděpodobnost

Autor:

František Fabián; Zdeněk Kluiber

Vydavatel, rok:

ASRSCI, 2009

Originální text je věnován vztahu vybraných problémů statistické fyziky a pravděpodobnosti. Patří mezi popularizační publikace, poprvé je zde však uveden text, který zevrubně poukazuje na spojení mezi fyzikálními problémy a teorií pravděpodobnosti. Kniha je určena pro tale...

Fyzika od Thaléta k Newtonovi: Kapitoly z dějin fyziky

Autor:

Ivo Kraus

Vydavatel, rok:

Academia, 2007

Souvislosti mezi přírodními úkazy se snažili vysvětlit bez pomoci nadpřirozených sil už antičtí filozofové. Teprve v renezanci dosáhla fyzika zralosti a jako teoretická filozofie přírody se do jisté míry osamostatnila. Na jejím rozvoji se podílely takové osobnosti, jako byl J...

Fyzika v potížích

Autor:

Lee Smolin

Vydavatel, rok:

Argo, 2009

Doposavad se poznání fyzikálních zákonů prohlubovalo a rozšiřovalo závratným tempem. Avšak dnes, i přes enormní úsilí toho o základních zákonech přírody s jistotou nevíme o mnoho více, než bylo známo v 70. letech minulého století. Proč má fyzika najednou problémy- A c...

Kompendium fyziky

Autor:

Heinz Gascha, Stefan Pflanz

Vydavatel, rok:

Universum, 2008

Kompendium pokrývá nejdůležitější oblasti moderní fyziky od mechaniky přes akustiku, optiku, nauku o teple, elektřinu a magnetismus až po atomovou fyziku. Obsahuje všechny důležité vzorce a zákony, četné úlohy, příklady a jejich řešení. V závěru knihy je rozsáhlý slovn...

Kvazičástice v pevných látkách

Autor:

Jan Celý

Vydavatel, rok:

Vutium, 2007

Kniha přináší ucelený pohled na teoretické konstrukce zjednodušující obtížné mnohačásticové problémy teorie pevných látek. V současné době jsou ustálené kvazičásticové konstrukce nutné k chápání a popisu neobyčejně rozmanitých jevů v kondenzovaných látkách a k...

Moderní směry ve fyzice

Autor:

Zdeněk Kluiber

Vydavatel, rok:

ARSCI, 2009

Kolektiv autorů, jaderných fyziků, seznamuje čtenáře, zájemce o fyziku a především studenty středních škol, se zajímavostmi ze svého oboru a tím vlastně i se zaměřením studia na Fakultě jaderné a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze, kde z nich většina působí. 304 ...

Rovnice: Symboly poznání

Autor:

Sander Bais

Vydavatel, rok:

Dokořán, 2009

Tato kniha pojednává o fundamentálních rovnicích ve fyzice. Rovnice jsou totiž nejstručnějším a přitom zcela přesným popisem cest, jimiž se příroda ubírá. Proto také nemohou být odvozeny pouze logickými úvahami, ale jsou výsledkem kritického dialogu mezi pozorováním př...