Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Atlas oblaků

Autor:

Hans Häckel

Vydavatel, rok:

Academia, 2008

Publikace přináší na 178 barevných fotografiích všechny hlavní typy oblaků, roztříděné podle mezinárodní klasifikace do jednotlivých skupin (výškových pater) a druhů (cumulus, stratus, cirrus). K obrázkům jsou připojeny krátké informativní texty. V úvodních obecných k...

Atlas pískovcových skalních měst

Autor:

Jiří Adamovič, Václav Cílek, Radek Mikuláš

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

Publikace poskytuje úplný přehled geologických a geomorfologických jevů, s nimiž se lze setkat v českých a slovenských pískovcových krajinách, a podává jejich vysvětlení, založené na nejnovějších vědeckých poznatcích. Zahrnuje i různé formy lidských zásahů do pískov...

Encyklopedie vodních toků Čech, Moravy a Slezska

Autor:

Stanislav Štefáček

Vydavatel, rok:

Baset, 2008

Unikátní encyklopedie popisuje na 740 stranách v podrobných abecedních heslech 660 vodních toků naší vlasti od těch největších až po pouhé potoky, některé i v délce jen pěti kilometrů. Po geografické a hydrologické charakteristice vodního toku následuje seznam turisticky a...

Fyzika oblaků a srážek

Autor:

Daniela Řezáčová

Vydavatel, rok:

Academia, 2007

Kniha autorů z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a z Českého hydrometeorologického ústavu shrnuje současné znalosti o meteorologických procesech, které probíhají při vývoji oblaků a srážek. Pojednává fyzikální podstatu vzniku deště, sněhu či krup, vývoje silných bouří, ...

Globální oteplování Země (příčiny, průběh, důsledky, řešení)

Autor:

Jaroslav Kadrnožka

Vydavatel, rok:

Vutium, 2008

Publikace byla napsána se záměrem osvětlit jeden z nejvážnějších globálních problémů nejen lidstva, ale následně celé rostlinné i živočišné říše na Zemi, který se vyhrocuje s velkou rychlostí. Současně však chce ukázat, že lidstvo má dostatek prostředků pro jeho ...

Globální změna klimatu

Autor:

Vicente Barros

Vydavatel, rok:

Mladá fronta, 2006

Globální změna klimatu je aktuálním tématem i hrozbou pro celou planetu. Světově uznávaný meteorolog a klimatolog ve své knize předkládá komplexní pohled na tuto spletitou problematiku. Na globální oteplování, skleníkové plyny, freony, náhradní zdroje energie a mnoho dalš...

Kulturní dějiny klimatu

Autor:

Behringer Wolfgang

Vydavatel, rok:

Paseka, 2010

Jak lidský druh v průběhu dějin ovlivnil klima- Jak ovlivňovaly výkyvy klimatu život našich předků- Autor nám osvětluje všechno, co bychom měli vědět o historických změnách klimatu a jejich kulturních důsledcích od holocenu po 21. století. Jeho vědecký záběr přitom sah...

Měníme podnebí: Minulost a budoucnost klimatických změn

Autor:

Tim Flannery

Vydavatel, rok:

Dokořán, 2007

Kniha australského vědce Tima Flanneryho, předního světového biologa, paleontologa a odborníka na klimatickou změnu,přehledně podává informace o jednotlivých faktorech klimatické změny, o jejích dopadech již zaznamenaných i očekávaných  a o krátké historii boje proti n...