Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Biologie člověka pro učitele

Autor:

Jitka Máchová

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2008

Dotisk úspěšné učebnice Biologie člověka pro učitele. Autorka se postupně věnuje základům anatomie a fyziologie člověka, základům lidské genetiky, ontogenetickému vývoji a charakterizuje jednotlivá věková období. V závěru se autorka věnuje i otázkám zdraví člověka a...

Botanické zahrady a arboreta České republiky

Autor:

Petr Hanzelka a kolektiv

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

Publikace je určená všem milovníkům přírody a přináší přehled zařízení a institucí v naší republice, kde je možné se seznámit s rostlinami a něco se o nich dozvědět. Přehled o většině botanických zahrad a arboret v České republice, které lze navštívit. Seznámí ...

Co je evoluce: Aktuální pohled na evoluční biologii

Autor:

Ernst Mayr

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Ernst Mayr byl jako emeritní profesor Harvardovy univerzity po několik desetiletí doyenem světové evoluční biologie. Svými výzkumy v terénu i teoreticky výrazně přispěl k moderní syntéze, kombinaci mendelovské genetiky a darwinovské evoluce přírodním výběrem. V knize Co je ...

Encyklopedie hub a lišejníků

Autor:

Vladimír Antonín

Vydavatel, rok:

Academia, 2007

Říše hub je velice obsáhlá a rozmanitá. Patří do ní jak mikroskopické druhy o velikosti několika málo tisícin milimetru a viditelné pouze pod mikroskopem, tak i ty velké, vytvářející plodnice o velikosti větší než 1 metr a hmotnosti několika 10 kilogramů. Předložená en...

Encyklopedie listnatých stromů a keřů

Autor:

Petr Horáček

Vydavatel, rok:

Computer Press, 2007

Na bezmála 750 stranách je popsáno přes 4500 druhů, poddruhů a kultivarů listnatých dřevin, které se vyskytují v zahradách, parcích a ve volné přírodě našich zeměpisných šířek.Text doprovází více než 3000 barevných fotografií a kreseb, díky nimž je možné detailně...

Evoluce: Pozoruhodný příběh dějin vědecké teorie

Autor:

Edward J. Larson

Vydavatel, rok:

Slovart, 2009

Kniha čtivým stylem zpřístupňuje odborné, ale i širší laické veřejnosti dějiny evolučních teorií i jiných biologických teorií, které mají k evolučním teoriím blízký vztah. Vykresluje dobu, v níž se to vše odehrávalo. Kniha zaujme všechny přírodovědce, zejména bio...

Genetika

Autor:

E. Kočárek

Vydavatel, rok:

Scientia, 2005

Nová učebnice genetiky svým obsahem i koncepcí reflektuje nejmodernější poznatky v tomto oboru, zároveň podává co nejucelenější výklad středoškolského učiva. Titul je doporučeným studijním podkladem pro přípravu ke SCIO testům! Text předpokládá základní znalost obecn...

Klíč ke květeně České republiky

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

Nová příručka k určování rostlin zahrnuje všechny planě rostoucí druhy cévnatých rostlin ČR, z pěstovaných pak většinu dřevin a ekonomicky významné a základní okrasné byliny. Kromě morfologických znaků nutných k identifikaci rostlin obsahuje stručné údaje o rozšíř...

Království zvířat

Autor:

Bernard De Wetter

Vydavatel, rok:

Fragment, 2008

Encyklopedie podrobně představuje jednotlivé skupiny živočišných druhů - savce, ptáky, plazy, hmyz, ryby a obojživelníky. Publikace přináší zajímavosti z jejich života, zvláštnosti jednotlivých zvířat i vývoj živočišných druhů. Kniha je doplněna mnoha barevnými fotog...

Moderní analýza biologických dat: Zobecněné lineární modely v prostředí R

Autor:

S. Pekár S., M. Brabec

Vydavatel, rok:

Scientia, 2009

Publikace představuje základní typy moderní statistické analýzy dat pomocí tzv. jednorozměrných lineárních metod v prostředí jednoho z nejlepších statistických nástrojů na světě, volně dostupného softwaru R. Kniha je určena studentům a kolegům biologických, zemědělský...