Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Ekologická a environmentální výchova

Autor:

Tomáš Matějček

Vydavatel, rok:

Česká geografická společnost , 2007

Příručka pro základní školy a střediska ekologické výchovy zaměřená k podpoře průřezového tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. Tento učební text využijí také další org...

Ekologie a rozšíření biomů na Zemi

Autor:

K. Prach., M. Štech, P. Říha

Vydavatel, rok:

Scientia, 2009

Publikace se zabývá především vysvětlením  příčin rozšíření jednotlivých biomů na Zemi, jejich sezonní proměnlivosti a adaptací organismů v nich žijících. Kniha je faktografická, stručná a přehledná s velkým množstvím grafů, schemat a mapek a barevnou příloh...

Malý geografický a ekologický slovník

Autor:

Tomáš Matějček

Vydavatel, rok:

Česká geografická společnost, 2007

Malý slovník středního rozsahu obsahuje hesla z různých geografických disciplín a hesla věnovaná problematice ekologie a nauce o životním prostředí. Ke slovníku je doplněn i překlad pojmů z angličtiny. Určeno pro základní i střední školy. 136 stran.

Modrá, nikoli zelená planeta: Druhé rozšířené vydání, Co je ohroženo: klima, nebo svoboda?

Autor:

Václav Klaus

Vydavatel, rok:

Dokořán, 2009

Václav Klaus v této knize veřejnosti předkládá své komplexní stanovisko k dnešní tolik zjitřené debatě o životním prostředí a zejména o tzv. globálním oteplování. Toto téma se stává zásadním ideovým a politickým střetem naší současnosti. Do jaké míry ovlivňuje ...

Podmaněná planeta

Autor:

Bedřich Moldan

Vydavatel, rok:

Karolínum, 2009

Autor je významný český vědec, profesor Univerzity Karlovy v oboru ochrany životního prostředí, a politik, který se aktivně věnuje této problematice v široce chápaném kontextu udržitelného rozvoje. Kniha Podmaněná planeta je v českém prostředí výjimečná tím, že spojuj...