Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Chcete se dostat na lékařskou fakultu? 2.díl. Biologie

Autor:

Kolektiv autorů

Vydavatel, rok:

Sokrates, 2009

Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských fakultách, obsahuje 220 otázek z přijímacích zkoušek s řešením.

Dějiny chirurgie v Čechách

Autor:

Vilém Weiss

Vydavatel, rok:

Karolinum, 2007

Publikace původně vyšla v roce 1891 k tehdejšímu stoletému jubileu c. k. všeobecné nemocnice a otevření chirurgického pavilonu. Dodnes představuje nepominutelný zdroj informací k dějinám chirurgie jako oboru a vyučovacího předmětu. Text je zajímavý z odborného i historické...

Kapesní slovník medicíny

Autor:

Martin Vokurka, Jan Hugo

Vydavatel, rok:

Maxdorf, 2006

Kapesní verze lékařského slovníku obsahuje přibližně 3000 nejdůležitějších lékařských termínů, je zdrojem základních informací o zdraví a nemocech skutečně pro nejširší čtenářskou obec. 175 stran.

Lexikon očkování

Autor:

Jiří Beran, Jiří Havlík a kol.

Vydavatel, rok:

Maxdorf, 2010

Lexikon podává alespoň částečný přehled dostupných očkovacích látek. Ve zjednodušené formě podává informaci nejen o infekci, proti které chrání, ale také o vlastní vakcíně. Protože se názvy vakcín někdy mění a i odborná veřejnost mnohdy neví, jak se která vakcín...

Moderní analýza biologických dat: Zobecněné lineární modely v prostředí R

Autor:

S. Pekár S., M. Brabec

Vydavatel, rok:

Scientia, 2009

Publikace představuje základní typy moderní statistické analýzy dat pomocí tzv. jednorozměrných lineárních metod v prostředí jednoho z nejlepších statistických nástrojů na světě, volně dostupného softwaru R. Kniha je určena studentům a kolegům biologických, zemědělský...

Praktický slovník medicíny

Autor:

M. Vokurka, J. Hugo

Vydavatel, rok:

Maxdorf, 2007

Úspěšný výkladový  slovník  lékařské terminologie (7. vydání). Obsahuje 11 tisíc hesel s velkým počtem příkladů, řada hesel je doplněna ilustracemi. Do slovníku je zařazena barevná anatomická příloha. Aktuální česká lékařská terminologie je zde zachycena...

Ve znamení neštovic

Autor:

Zdeněk Ježek, Irena Jirků

Vydavatel, rok:

Academia, 2010

Profesor Zdeněk Ježek, přední český epidemiolog, zachytil ve svém autobiografickém díle dlouholeté zkušenosti lékaře z mnoha oblastí světa. Z pověření Světové zdravotnické organizace v 60. letech minulého století mapoval epidemiologickou situaci v Mongolsku, jako vedoucí e...

Život mezi beznadějí a úspěchem

Autor:

Josef Koutecký

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Profesorovi Josefu Kouteckému se to v tehdejším Československu podařilo otevřít nový, do té doby neexistující obor. Kniha je jednak jeho profesní biografií, jednak záznamem o historii české dětské onkologie. Prožít téměř půlstoletí mezi dětmi se zhoubnými nádory, zpoč...