Přihlášení

Vyhledávání

Anketa

Jaké jsou vztahy mezi učiteli a ředitelem na Vaší škole?:
Přehled publikací nabízí anotovaný strukturovaný soubor publikací a periodik převzatých z aktuální nabídky vybraných nakladatelství a vydavatelství. Soubor je tematicky uspořádaný podle hlavních oborů lidské činnosti tak, aby uživatelům portálu sloužil při vzdělávání školním, profesním i zájmovém.

Dějiny elektrochemie v českých zemích 1882-1990

Autor:

Jiří Jindra

Vydavatel, rok:

Libri, 2009

Autor sleduje vývoj vědecké disciplíny, která doznala v polarografii, tj. v součásti elektrochemie a fyzikální chemie, světového úspěchu udělením Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému roku 1959. Jsou popsány jak obory elektrochemie (hlavně elektroanalýza), tak i střediska výzku...

Elektrotechnologie v praxi

Autor:

Josef Šavel, Irena Štěpařová

Vydavatel, rok:

Grada, 2009

Praktický průvodce ve vzdělávání, vědě, výzkumu, vývoji, výrobě a technickém rozvoji - engineering administration (průmyslové vlastnictví, technická normalizace, metrologie, zkušebnictví, kvalita, spolehlivost a životnost, ekologie) v elektronice a alektrotechnice. Publikaci o...

Molliérův h-s diagram vody a vodní páry

Autor:

Jaroslav Klomfar

Vydavatel, rok:

Academia,

Publikace obsahuje tepelné diagramy entalpie h  entropie s, tlak p  entalpie h a teplota t  entropie s sestrojené podle IAPWS průmyslové formulace 1997 termodynamických vlastností vody a vodní páry, IAPWS IF97. I přes vyspělou výpočetní techniku mají diagramy nenahrad...

Polymerní kompozitní materiály

Autor:

Ehrenstein Gottfried W.

Vydavatel, rok:

Scientia, 2009

Publikace je vzhledem k širokému rozsahu aplikací vhodná zejména pro okruh čtenářů ze strojírenských oborů - automobilový, letecký, výrobní stroje, dále z oblasti zařízení chemického a energetického průmyslu, stavebnictví, elektrotechniky a elektroniky, sportovních potře...

Říše světla

Autor:

Jill Jonnesová

Vydavatel, rok:

Academia, 2009

Kniha se zabývá třemi vědci, kteří se zasloužili o vývoj prvních elektrických zařízení, zprvu na stejnosměrný proud, a později i o rozvoj proudu střídavého. Jde o Thomase Alvu Edisona, Nikolu Teslu a George Westinghousea. Autorka prochází jejich životem, popisuje objevy na v...

Stavba a provoz strojů: Strojní součásti 2

Autor:

A. Řeřábek

Vydavatel, rok:

Scientia, 2009

Zabývá se součástmi k přenosu otáčivého pohybu a částmi strojů, které převádějí pohyb žádaným způsobem z hnacího ústrojí k hnanému ústrojí. Výklad navazuje na publikaci Strojní součásti 1. Jsou zde zařazeny čepy, hřídele, ložiska, spojky, brzdy, skupiny, kter...